Menu Zamknij

Transport a strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej

Transport a strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej

Joanna Hawlena (red.)

ISBN: 978-83-62805-04-4
Liczba stron: 165
Format: A5
Oprawa: miękka, klejona
Rok wydania: 2011

Spis treści

Nakład wyczerpany

Urzeczywistnienie idei zrównoważonego rozwoju – zakładającej zachowanie równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym, spójnością społeczną i ochroną środowiska naturalnego – jest nadrzędnym, długoterminowym celem Unii Europejskiej. Idea ta, mająca swoje źródło w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską, stanowi podstawę wszelkich działań Unii Europejskiej oraz kreowania jej polityki we wszystkich istotnych obszarach. Ma ona zapewnić obecnym i przyszłym obywatelom stały wzrost jakości życia i dobrobytu na Ziemi.
Uwzględnienie idei zrównoważonego rozwoju w sektorze transportu jest przedmiotem zainteresowań badawczych licznych środowisk naukowych. Problemy te – podobnie jak relacje pomiędzy globalizacją a rozwojem transportu – były przedmiotem debaty podczas konferencji naukowej, zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Transportu działające przy Katedrze Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dyskusja ta stała się inspiracją do powstania monografii. O przygotowanie kolejnych jej części poproszeni zostali studenci oraz pracownicy naukowi prowadzący badania z zakresu ekonomicznych problemów rozwoju systemów transportowych.