Menu Zamknij

Efekty ekonomiczne pomocy publicznej na restrukturyzację przedsiębiorstw komunikacji samochodowej

Efekty ekonomiczne pomocy publicznej na restrukturyzację przedsiębiorstw
komunikacji samochodowej

Tadeusz Dyr , Andrzej Abramowicz

ISBN: 978-83-66017-67-2

e-ISBN: 978-83-66017-68-9

Liczba stron: 162
Format: B5
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2019

Cena: 35,00 zł

(w tym 5% VAT)

 

Wersja elektroniczna
dostępna jest m.in. w:
Księgarnia Internetowa PWN
IBUK.pl

Głównym celem niniejszej monografii jest ocena efektów ekonomicznych pomocy publicznej udzielanej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw komunikacji samochodowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pomocy na odzyskanie zdolności tych podmiotów do konkurowania na rynku transportowym.

Monografia zawiera rozważania teoretyczne dotyczące aspektów pomocy publicznej oraz uwarunkowań udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej. Przedstawiono także wyniki badań empirycznych dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej przed otrzymaniem pomocy, zakresu działań restrukturyzacyjnych oraz sytuacji przedsiębiorstw po otrzymaniu pomocy. Przy rozważaniu poszczególnych zagadnień wykorzystano krajową i zagraniczną literaturę dotyczącą zawodności rynku i pomocy publicznej oraz metod oceny sytuacji finansowej i ekonomicznej podmiotów gospodarczych. Uwzględniono także akty prawne i dokumenty instytucji odpowiedzialnych za udzielanie pomocy publicznej oraz ocenę jej zgodności z regułami konkurencji, a także  sprawozdania finansowe badanych podmiotów oraz inne dokumenty udostępnione przez przedsiębiorstwa transportowe w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej.