Menu Zamknij

Konsultacje społeczne jako instrument partycypacji społecznej na przykładzie Gminy i Miasta Radom

Konsultacje społeczne jako instrument partycypacji społecznej na przykładzie Gminy i Miasta Radom

Emilia Gulińska

ISBN: 978-83-66017-75-7

Liczba stron: 152
Format: B5
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2019

Cena: 29,00 zł

(w tym 5% VAT)

 

Współczesna istota społeczeństwa obywatelskiego wiąże się z postulatem uczestnictwa i oznacza zakwestionowanie dychotomii ,,państwowe–prywatne”, zachęcając do uczestnictwa w życiu publicznym, które nie ma charakteru politycznego. Sfera publiczna to sfera pośrednia między życiem prywatnym i państwowym, do której jednostki wchodzą jako osoby prywatne nie po to, by utwierdzać swe odosobnienie, lecz przede wszystkim po to, by je przezwyciężać bez stawania się trybami machiny państwowej. Najważniejszą zasługą społeczeństwa obywatelskiego jest zlikwidowanie tej właśnie dychotomii, polegającej na tym, że skuteczność oddziaływania na obywateli uzależnia się od tego, czy dany podmiot jest w stanie narzucić państwu swój punkt widzenia oraz wykorzystać go jako narzędzie upowszechnienia.

Wyrazem partycypacji obywateli w podejmowaniu decyzji publicznych we własnej wspólnocie są konsultacje społeczne, będące  sposobem umożliwiającym mieszkańcom zajęcie stanowiska w określonych sprawach oraz pozwalającym na formułowanie opinii. Przedmiotem rozważań w niniejszej monografii są konsultacje społeczne jako instrument partycypacji społecznej na przykładzie Gminy i Miasta Radomia w świetle obowiązujących w Polsce regulacji prawnych.