Menu Zamknij

Innowacyjność przedsiębiorstw jako czynnik wzrostu gospodarczego. Przykład krajów Grupy Wyszehradzkiej

Innowacyjność przedsiębiorstw jako czynnik wzrostu gospodarczego. Przykład krajów Grupy Wyszehradzkiej

Katarzyna Brożek

ISBN: 978-83-66017-90-0

e-ISBN: 978-83-66017-91-7

Liczba stron: 247
Format: B5
Oprawa: Twarda
Rok wydania: 2019

Cena: 59,00 zł

(w tym 5% VAT)

 

Wersja elektroniczna
dostępna jest m.in. w:
Księgarnia Internetowa PWN
IBUK.pl

W ostatnich latach zauważalna jest intensyfikacja współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej. Obejmuje ona zarówno aspekty polityczne, jak i gospodarcze. Zasadne jest zatem podjęcie badań nad efektami działań tych państw, odnoszących się do jednego z obszarów polityki gospodarczej – wsparcia działań zwiększających innowacyjność przedsiębiorstw. Zagadnienia te są przedmiotem zainteresowań licznych ośrodków naukowych. Brak jest jednak kompleksowego opracowania dotyczącego zależności pomiędzy czynnikami determinującymi innowacyjność przedsiębiorstw a wzrostem gospodarczym krajów Grupy Wyszehradzkiej. Zagadnienia te są przedmiotem niniejszej publikacji, umożliwiającej wypełnienie, przynajmniej częściowe, tej luki zarówno od strony teoretycznej, jak i empirycznej. Głównym celem pracy jest ocena zależności pomiędzy czynnikami determinującymi innowacyjność przedsiębiorstw a wzrostem gospodarczym krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz stopnia ich istotności w kontekście zróżnicowania regionalnego.