Menu Zamknij

Przemiany w konsumpcji żywności w Polsce w świetle uwarunkowań społeczno-ekonomicznych

Przemiany w konsumpcji żywności w Polsce w świetle uwarunkowań społeczno-ekonomicznych

Agnieszka Komor, Eugenia Czernyszewicz, Sebastian Białoskurski, Anna Goliszek, Wioletta Wróblewska, Joanna Pawlak

ISBN: 978-83-66550-24-7

e-ISBN: 978-83-66550-25-4

Liczba stron: 160

Format: B5

Oprawa: miękka

Rok wydania: 2020

Cena: 39,00 zł

(w tym 5% VAT)

Prezentowana publikacja może stanowić źródło wiedzy dla ekspertów zajmujących się problematyką konsumpcji, pracowników administracji rządowej i samorządowej. Odbiorcami monografii mogą być również pracownicy naukowi i studenci takich kierunków jak: ekonomia, zarządzanie czy agrobiznes. Monografia jest efektem wspólnej pracy pracowników Katedry Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W części teoretycznej opracowania zaprezentowano znaczenie konsumpcji jako elementu rozwoju społeczno-gospodarczego. Omówiono również współczesne trendy konsumenckie wraz z zagadnieniami dotyczącymi nowych produktów, jako istotnych czynników wpływających na przemiany konsumpcji produktów żywnościowych. W części empirycznej podjęto problematykę identyfikacji i oceny wybranych uwarunkowań konsumpcji żywności w Polsce. Ponadto dokonano identyfikacji i oceny poziomu oraz tendencji zmian realnych wydatków na żywność oraz konsumpcji (wyrażonej w jednostkach naturalnych) wybranych grup produktów żywnościowych w Polsce w latach 2008–2017. W badaniach uwzględniono cztery podstawowe grupy produktów żywnościowych, tj.: pieczywo i produkty zbożowe, mięso i wędliny, nabiał oraz owoce i warzywa. Dane statystyczne stanowiące podstawę analiz zaczerpnięto z wyników badania budżetów gospodarstw domowych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego.

Do pobrania>>