Menu Zamknij

Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia

Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia

Redakcja
Paweł Kuczma, Łukasz Mikowski

 

ISBN: 978-83-66550-27-8

e-ISBN: 978-83-66550-28-5

Liczba stron: 154
Format: B5
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2020

Cena: 39,00 zł

(w tym 5% VAT)

 

Wersja elektroniczna
dostępna jest m.in. w:
Księgarnia Internetowa PWN
IBUK.pl

Wolność działalności gospodarczej stanowi jedną z rudymentarnych wolności, na których opiera się system gospodarki wolnorynkowej właściwy dla ustroju kapitalistycznego. Wolność ta bywa różnie określana. W Polsce mówi się zamiennie o „wolności działalności gospodarczej” i „swobodzie działalności gospodarczej”. We Francji, Belgii i Szwajcarii jest ona określana jako „wolność handlu i przemysłu”, w Hiszpanii „wolność przedsiębiorstwa”, w Austrii „wolność przemysłowa”, we Włoszech „wolność inicjatywy ekonomicznej”, natomiast w Niemczech wolność tę rozumie się jako „prawo wolnego wyboru i wykonywania zawodu” (tzw.swoboda zarobkowania).

Rozumienie wolności działalności gospodarczej ma takie samo znaczenie w prawie europejskim, jak i w polskim porządku prawnym. Wolność tę należy traktować jako naczelną zasadę ustrojową oraz jako prawo wolnościowe związane ze swobodą przedsiębiorczości.

Niniejsza praca jest wynikiem badań jedenastu autorów z różnych ośrodków akademickich. Zaproszenie do udziału w przygotowaniu niniejszej monografii zechcieli przyjąć profesorowie: Beata Stępień-Załucka (Uniwersytet Rzeszowski), Lech Kurowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu), Piotr Szymaniec (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu); doktorzy: Justyna Michalska (Uniwersytet Zielonogórski), Ewa Żołnierczyk (Uniwersytet Zielonogórski), Rafał Mikowski (Uniwersytet Wrocławski), Piotr Kapusta (Uniwersytet Zielonogórski), Wiktor Trybka (Uniwersytet Zielonogórski); magister Krzysztof Januszkiewicz (absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu).