Menu Zamknij

Dojrzałość logistyczna przedsiębiorstw usługowych

Dojrzałość logistyczna przedsiębiorstw usługowych

Karolina Werner-Lewandowska
Monika Kosacka-Olejnik

 

e-ISBN: 978-83-66550-54-4

Liczba stron: 119

Rok wydania: 2020

 

 

 

Monografia pt Dojrzałość logistyczna przedsiębiorstw usługowych prezentuje wyniki badań w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu badawczego pt „Badanie poziomu dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych” (nr wniosku 2016/21/D/HS4/02116), realizowanego na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w latach 2017-2020 Celem naukowym projektu było zbadanie poziomu dojrzałości logistycznej w przedsiębiorstwach usługowych w Polsce.

Monografia składa się z 5 rozdziałów, które odpowiadają kolejnym etapom prac według przyjętego cyklu badawczego.

W ramach przeprowadzonych badań opracowano autorski model dojrzałości logistycznej dla sektora usług, nazwany LMM4SI – Logistics Maturity Model for Service Industry LMM4SI poddano kompleksowej ocenie aktywności logistycznej przedsiębiorstwa usługowego poprzez wyznaczenie poziomu dojrzałości logistycznej w zakresie: magazynowania, transportu, zaopatrzenia i zarządzania zapasami, współpracy w ramach łańcucha dostaw oraz rozwiązań IT.

 

Do pobrania>>