Menu Zamknij

Wybrane problemy nauk o zarządzaniu i jakości

Wybrane problemy nauk o zarządzaniu i jakości

Redakcja naukowa
Arkadiusz Borowiec

 

e-ISBN: 978-83-66550-11-7

Liczba stron: 169

Rok wydania: 2020

 

Niniejsza monografia wpisując się w nową dyscyplinę naukową wychodzi naprzeciw interdyscyplinar- nemu charakterowi zarówno nauk o zarządzaniu, jak i nauk o jakości. Pamiętać bowiem należy, że każda z nich z osobna łączy dorobek wielu innych dyscyplin, a patrząc na ich rodowód zawierają one dodatkowo silny pierwiastek utylitarności. Dodatkowo, jak mawiał Profesor S. Sudoł „na styku nauk o zarządzaniu z innymi dyscyplinami naukowymi ujawniają się często najciekawsze koncepcje naukowe”.

Nie bez znaczenia w związku z tym jest fakt, że teksty znajdujące się w tej książce napisane są przez Pracowników oraz Doktorantów Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej będących spadkobiercami tradycji mającej początek w 1955 roku. W roku tym założono w strukturach Uczelni Katedrę Ekonomii i Planowania Przedsiębiorstw Przemysłowych, której pracownicy utożsamiali się        z ideą inżynierskiego podejścia do nauk o zarządzaniu, które koncentrowało się na rozwiązywaniu praktycznych problemów.

Podejście to jest widoczne w pracach naukowo-badawczych Kadry Wydziału Inżynierii Zarządzania      do dnia dzisiejszego. Problematyka tych prac dotyczy przede wszystkim wieloaspektowych zagadnień inżynierii produkcji i zarządzania, spośród których w niniejszej monografii znalazły się problemy dotyczące inżynierii jakości, zrównoważonego rozwoju, logistyki procesów usługowych, inżynierii bezpieczeństwa oraz ergonomii systemów wytwórczych i warunków pracy.

Czytelnik znajdzie także w książce zagadnienia związane z zarządzaniem publicznym, zarządzaniem kryzysowym oraz zarządzaniem marketingiem. Zapozna się również z efektywnością zarządzania zasobami ludzkimi podczas doboru narzędzi do nauczania zdalnego podczas pandemii COVID-19.

Do pobrania>>