Menu Zamknij

postTOWAROZNAWSTWO Czy warto wybrać?

postTOWAROZNAWSTWO Czy warto wybrać?

Małgorzata Lotko

 

ISBN: 978-83-66550-65-0

e-ISBN: 978-83-66550-66-7

Liczba stron: 107
Format: B5
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2020

Cena: 42,00 zł

(w tym 5% VAT)

 

Wybór kierunku studiów jest dla wielu młodych ludzi możliwością podjęcia pierwszej, często samodzielnej, aczkolwiek bardzo trudnej i rzutującej na przyszłe życie decyzji. Jeśli człowiek ma czas się zastanowić nad podjęciem decyzji, najczęściej rezygnuje … żeby podjąć pewne kroki, potrzeba wielkiej odwagi (Coelho 2009). Dlatego decyzja o wyborze kierunku życiowej drogi, kierunku studiów – powinna być poprzedzona starannym zebraniem informacji o ofercie edukacyjnej szkół wyższych, analizą własnych zainteresowań oraz możliwości. Każdy z nas ma idealną, własną wizję, czego i w jaki sposób chciałby się nauczyć i co w życiu osiągnąć. Takie przemyślenia rodzą oczekiwania, czego konsekwencją są wymagania, jakie stawiane są przed konkretnym kierunkiem studiów.

Przedmiotem zainteresowania niniejszej monografii jest próba odpowiedzi na pytanie Czy warto wybrać towaroznawstwo jako kierunek studiów? Kierunek specyficzny, interdyscyplinarny, a nawet jak zauważa J. Żuchowski (2018) interdziedzinowy. Przewagą tego rodzaju studiów jest połączenie wiedzy i umiejętności inżynierskich z problematyką ekonomii, zarządzania, marketingu. Absolwenci żartobliwie nazywani białymi królikami (Brzozowska-Brywczyńska i inni 2016) są określani jako najlepsi inżynierowie wśród ekonomistów oraz najlepsi ekonomiści wśród inżynierów (Lotko 2019). Nowelizacja Ustawy o szkolnictwie wyższym, która miała miejsce w 2018 roku, poza zmianami w zakresie dziedzin i dyscyplin nauki wymusiła również modyfikacje programów kształcenia studentów. Włączenie towaroznawstwa, rozumianego jako nauki o jakości, do nowej dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości zaburzyło dotychczasowe proporcje efektów kształcenia oraz związanych z nimi wykładanych przedmiotów wynikających z simpleksu towaroznawczego. Do realizowanych zagadnień z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii materiałowej oraz nauk rolniczych należy dołączyć przedmioty specjalistyczne związane z naukami społecznymi, zwłaszcza zarządzaniem i ekonomią. Dotychczasowy towaroznawca, obecnie specjalista nauk o jakości, to łącznik pomiędzy producentem a konsumentem, który potrafi przełożyć język producenta na konsumenta i odwrotnie.