Menu Zamknij

Edukacja o historii, kulturze i zagładzie Żydów w Lublinie. Raport z badań

Edukacja o historii, kulturze i zagładzie Żydów w Lublinie. Raport z badań

Magdalena Kawa

 

e-ISBN: 978-83-66550-78-0

Liczba stron: 192
Rok wydania: 2021

Prezentowany raport jest wynikiem badań na temat edukacji o historii, kulturze i zagładzie Żydów w Lublinie. Miasto to przez stulecia było zamieszkiwane przez społeczność żydowską, zaś w czasie II wojny światowej było świadkiem Holokaustu. Działają tutaj instytucje i organizacje, które stoją na straży pamięci o tych wydarzeniach i starają się w swojej pracy podejmować działania edukacyjne przybliżające młodzieży i dorosłym tę tematykę. Jednocześnie, tak jak i w innych szkołach w Polsce, prowadzona jest edukacja formalna o historii i kulturze Żydów oraz Holokauście. Przedstawione poniżej dane pozyskane od wybranych grup badawczych miały za zadanie pokazać jak ta edukacja wygląda – zarówno ta prowadzona w systemie edukacji formalnej, jak i nieformalnej.

Tak pomyślane badanie miało dać pełny obraz tego, jak tematyka kultury i historii żydowskiej i Zagłady jest odbierana przez lubelskich licealistów i licealistki, lecz także przez studentów i studentki filologii polskiej oraz historii. Ta druga grupa to z jednej strony absolwenci i absolwentki szkół ponadgimnazjalnych, a potencjalnie także przyszła kadra pedagogiczna. Dopełnieniem tego materiału są wywiady przeprowadzone z nauczycielami i nauczycielkami lubelskich liceów ogólnokształcących, w większości absolwentów i absolwentek filologii polskiej i historii oraz przedstawicielami i przedstawicielkami instytucji działających na rzecz upamiętnienia i edukacji o historii i kulturze żydowskiej i Zagładzie.

Do pobrania>>