Menu Zamknij

Obszary wiejskie i rolnictwo a kosmetologia i farmacja

Obszary wiejskie i rolnictwo a kosmetologia i farmacja

Cezary A. Kwiatkowski, Elżbieta Harasim

 

ISBN: 978-83-66550-63-6

e-ISBN: 978-83-66550-64-3

Liczba stron: 132
Format: B5
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2021

Cena: 51,00 zł

(w tym 5% VAT)

 nakład wyczerpany

W ostatnich latach w Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, tereny wiejskie przejęły wiele funkcji pozarolniczych, które pozwoliły ich mieszkańcom na zatrudnienie w innych, bardziej efektywnych działach gospodarki narodowej. W wyniku tych działań powstał europejski model rolnictwa i terenów wiejskich – model wielofunkcyjny. Kluczem do stymulowania pozytywnych zmian na wsi jest odrzucenie stereotypów i schematów myślowych odnośnie przypisywanej dotychczas rolnictwu funkcji, czyli uznanie, że rolnictwo oprócz wytwarzania żywności może być „producentem” krajobrazu i usług środowiskowych oraz przemysłowo- -handlowych. Bez tego niemożliwe jest zdobycie społecznego poparcia dla tworzenia systemu finansowania pełnionych przez obszary wiejskie dodatkowych funkcji.

W niniejszej książce dokonano przeglądu literatury tematu dotyczącej związków i zależności pomiędzy obszarami wiejskimi i rolnictwem a przemysłem kosmetycznym i farmaceutycznym. Dociekania poparto również własnymi obserwacjami i badaniami. Wykazano istotność współistnienia sektorów (rolniczego, kosmetycznego, farmaceutycznego) ze względu na fakt coraz większego znaczenia produktów naturalnych w życiu każdego człowieka i rosnącą „modę na zdrowy styl życia”. Właściciele gospodarstw rolnych, będąc producentami komponentów dla kosmetyki i farmacji, wpiszą się doskonale w ideę wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, zapewniając sobie jednocześnie wymierne efekty finansowe z takiej działalności. Z kolei uprawa roślin zielarskich czy ozdobnych bez wątpienia przyczyni się do uatrakcyjnienia wizerunku wsi w aspekcie wizualnym i społecznym.