Menu Zamknij

Zarządzanie rozwojem lokalnym jako współczesna determinanta jakości życia w gminach (badania pilotażowe w wybranych gminach miejsko-wiejskich w Polsce)

Zarządzanie rozwojem lokalnym jako współczesna determinanta jakości życia w gminach (badania pilotażowe w wybranych gminach miejsko-wiejskich w Polsce)

Tomasz Śmietanka

 

ISBN 978-83-66550-33-9

e-ISBN 978-83-66550-34-6

Liczba stron: 150
Format: B5
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2020

Cena: 36,00 zł

(w tym 5% VAT)

 

Poszukiwanie istotnych czynników kształtujących jakość życia w gminach skłania do nowego spojrzenia na problematykę zarządzania rozwojem lokalnym przez samorząd terytorialny w kontekście jego oddziaływania na jakość życia w gminach. Do przeprowadzenia takich właśnie badań zachęcił Autora zdiagnozowany przez niego, scharakteryzowany poniżej, następujący problem badawczy.
Panuje dość powszechne przekonanie, że jakość życia w gminach może zależeć od wielkości budżetu przypadającego na jednego mieszkańca w gminach i zasobów majątku trwałego, związanych z terytorium gmin. Stawiane są nawet bardziej zdecydowane tezy, że większe finanse samorządowe przekładają się wprost na lepszą jakość życia mieszkańców gmin. Klasyczne ujęcie mierników i zarazem determinant szczegółowych jakości życia w gminie prezentują także wskaźniki cząstkowe rozwoju zrównoważonego GUS na poziomie lokalnym.