Menu Zamknij

Kampanie społeczne firm farmaceutycznych

Kampanie społeczne firm farmaceutycznych

Joanna Flicińska-Turkiewicz

 

e-ISBN 978-83-66550-86-5

Liczba stron: 156
Format: B5
Rok wydania: 2021

 

Marketing społecznie zaangażowany jest w dzisiejszych czasach doskonałym sposobem budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Działania w tym obszarze nie tylko mają wpływ na dokonywanie pozytywnych zmian społecznych, ale przede wszystkim przyczyniają się do realizacji głównego celu przedsiębiorstwa, jakim jest wypracowanie zysku. Zdaniem C. K. Prahalada i A. Hammonda1, akcje społeczne mogą i powinny być zyskowne dla przedsiębiorstw w nie zaangażowanych. Niezbędne do realizacji tego zadania jest myślenie strategiczne, długookresowe i holistyczne, mające na względzie jednocześnie interes społeczny i interes przedsiębiorstwa.

Analizując kampanie społeczne z zakresu zdrowia, można zauważyć związek między przedmiotem kampanii a listą produktów przedsiębiorstwa farmaceutycznego je finansującego, tzn. przedsiębiorstwa finansują najczęściej kampanie społeczne związane z chorobą, na którą lek produkują.

Ponadto angażując się w kampanie dotyczące zwiększania świadomości dotyczącej skutecznych metod leczenia i możliwości uzyskania refundacji, przedsiębiorstwa farmaceutyczne zwiększają szanse na refundację produkowanych przez siebie leków, na które często pacjenci nie mogliby sobie pozwolić płacąc pełną cenę.

Branża farmaceutyczna posiada szczególną motywację do prowadzenia aktywności w tym obszarze, wynikającą m.in. z uwarunkowań prawnych polegających na zakazie reklamy leków na receptę. Ponadto przedsiębiorstwa farmaceutyczne bardzo często plasują się wysoko w rankingach związanych ze społeczną odpowiedzialnością. Wybór tej branży do analiz został również podyktowany zainteresowaniem przedsiębiorstw pomiarem efektów społecznego zaangażowania. Są one bardzo skoncentrowane na rezultatach swoich działań, co może wpływać na ich skuteczność.

 

 

Do pobrania>>