Menu Zamknij

Samorząd terytorialny dawniej i dziś

Samorząd terytorialny dawniej i dziś

Redakcja naukowa
Joanna Smarż, Paweł Śwital, Emilia Gulińska

 

e-ISBN 978-83-67033-08-4

Liczba stron: 244
Rok wydania: 2021

 

Inspiracją do wydania niniejszej monografii naukowej był fakt, iż rok 2020 był Rokiem Samorządu Terytorialnego. Pierwsze wolne wybory samorządowe odbyły się w dniu 27 maja 1990 r. i zapoczątkowały proces reaktywacji samorządu terytorialnego. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. przesądziła kwestię ustroju demokratycznego w Polsce stanowiąc, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, zaś ustrój terytorialny Rzeczypospolitej zapewnia decentralizację władzy publicznej. Samorząd terytorialny stał się trwałym elementem ustroju państwa. Zgodnie z Europejską Kartą Samorządu Lokalnego oznacza on nie tylko prawo, ale także zdolność społeczności lokalnych do kierowania i zarządzania „zasadniczą częścią spraw publicznych w interesie ich mieszkańców”. Rozwój administracji publicznej, nakładanie na nich nowych zadań powoduje stałe dokonywanie zmian w zakresie instytucji ustrojowych. wymaga to dokonywania zmian w przepisach prawnych oraz nieustannego dostosowywania się jednostek samorządu terytorialnego do wymagań z jakimi się on spotyka przy wykonywaniu zadań publicznych.

Celem monografii jest interdyscyplinarne przedstawienie uwarunkowań prawnospołecznych funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, ewolucji instytucji samorządowych, wykonywania zadań publicznych, a także prawnych form włączenia obywateli w administrowanie sprawami publicznymi.

Praca składa się z 16 rozdziałów. Autorami tekstów są przedstawiciele takich instytucji naukowych jak: Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Stefana Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Warmińskiego Mazurskiego.

Niniejsza publikacja adresowana jest do samorządowców, pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką samorządu terytorialnego. Opracowanie obejmuje stan prawny na 31 stycznia 2021 r.

 

 

Do pobrania>>