Menu Zamknij

Międzynarodowa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI w. Aspekty Innowacyjne

Międzynarodowa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI w.
Aspekty Innowacyjne

Redakcja naukowa
dr Łukasz Wójtowicz

 

ISBN 978-83-67033-11-4

e-ISBN 978-83-67033-12-1

Liczba stron: 206
Rok wydania: 2021

 

MIK 21 – Międzynarodowa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI w. stanowiło wyzwanie, któremu stawiła czoła i sprostała po raz kolejny, Fundacja Innowacji i Nowoczesnych Technologii INOTECH. Tak jak i w ubiegłym roku, tak samo i w tym wyzwanie to miało charakter dwojaki. Z jednej strony były wysokie oczekiwania ze strony uczestników, których z roku na rok przybywa. Z drugiej zaś strony nadal utrzymująca się sytuacja epidemiologiczna, która zapanowała na świecie, związana z wirusem COVID-19, wymusiła na organizatorach dostosowanie się do jakże zmieniających się warunków pracy, nauki oraz biznesu.

Niniejsza publikacja ma charakter interdyscyplinarny, gdzie czytelnik odnajdzie wartościowe treści szczególnie z zakresu innowacyjności, nowoczesnych technologii a także transformacji cyfrowej współczesnego świata. Rozwój społeczno-gospodarczy nierozerwalnie związany jest z rozwojem nauki i techniki. Intensywnie rozwijający świat sprawił, że to właśnie innowacyjność stała się katalizatorem zmian społecznych i gospodarczych. Współczesne społeczeństwo jest określane mianem uczącego się, a o przedsiębiorstwach często mówi się jako uczących się organizacjach, zorientowanych na wiedzę i na nowe technologie. Od dawna można zauważyć ogromne znaczenie innowacyjności oraz konkurencyjności wśród gospodarek współczesnego świata, w których to innowacyjność sprawia, że gospodarki rozwijają się, tworząc coraz to lepsze warunki życia dla człowieka, przyczyniając się tym samym do kształtowania pozycji konkurencyjnej regionów. Innowacyjność i konkurencyjność wzajemnie się przeplatają oraz oddziałują na siebie, a efektem tego są nowe rozwiązania ekonomiczne, organizacyjne, odkrycia naukowe, patenty, wynalazki i nowinki technologiczne.

 

 

 

Do pobrania>>