Menu Zamknij

Międzynarodowa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI w. Aspekty Społeczne

Międzynarodowa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI w.
Aspekty Społeczne

Redakcja naukowa
dr Radosław Luft

 

ISBN 978-83-67033-09-1

e-ISBN 978-83-67033-10-7

Liczba stron: 210
Rok wydania: 2021

 

MIK 21 – Międzynarodowa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI w. stanowiło wyzwanie, któremu stawiła czoła i sprostała po raz kolejny Fundacja Innowacji i Nowoczesnych Technologii INOTECH. Tak jak i w ubiegłym roku, tak samo i w tym, wyzwanie to miało charakter dwojaki. Z jednej strony były wysokie oczekiwania ze strony uczestników, których z roku na rok przybywa. Z drugiej zaś strony nadal utrzymująca się sytuacja epidemiologiczna, która zapanowała na świecie, związana z wirusem COVID-19, wymusiła na organizatorach dostosowanie się do jakże zmieniających się warunków pracy, nauki oraz biznesu.

Niniejsza publikacja ma charakter interdyscyplinarny, gdzie czytelnik odnajdzie wartościowe treści spośród wielu dyscyplin nauk społecznych takich jak: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, nauki prawne, nauki o zarządzaniu jakości, a także nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Współczesna gospodarka rozwija się w drastycznym tempie, że coraz większe znaczenie nabiera dostęp do aktualnej wiedzy z zakresu wielu dziedzin. Stąd też celem niniejszej publikacji jest umożliwienie czytelnikom dostępu do aktualnych trendów i badań społecznych, które przyczyniają się do rozwijania wiedzy i kompetencji w tejże materii. Od lat można dostrzec ogromne znaczenie innowacyjności oraz konkurencyjności wśród gospodarek współczesnego społeczeństwa. Nieustanny rozwój nauk społecznych sprawił, że coraz częściej podkreśla się współpracę nauki z biznesem. Ta współpraca skutkuje rozwojem gospodarczym przyczyniając się tym samym do kształtowania konkurencyjności oraz innowacyjności regionów. Konkurencyjność i innowacyjność wzajemnie się przeplatają a tym samym oddziałują na siebie, a efektem tego są nowe rozwiązania ekonomiczne, organizacyjne, odkrycia naukowe, patenty, wynalazki i nowinki technologiczne.

 

 

 

 

Do pobrania>>