Menu Zamknij

Zarządzanie strategiczne i inwestycyjne na poziomie lokalnym. Stan obecny i perspektywy rozwoju

Zarządzanie strategiczne i inwestycyjne na poziomie lokalnym.
Stan obecny i perspektywy rozwoju

Mykola Orlykovskyi (red.)

 

ISBN 978-83-67033-02-2

e-ISBN 978-83-67033-03-9

Liczba stron: 166
Format: B5
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2021

Cena: 41,00 zł

(w tym 5% VAT)

 

Nakład wyczerpany

Niniejsza monografia powstała z materiałów pierwszej konferencji „Zarządzanie strategiczne i inwestycyjne na poziomie lokalnym. Stan obecny i perspektywy rozwoju”. Konferencja odbyła się 12 marca 2021 roku i była współorganizowana  przez Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium i Urząd Miejski w Wągrowcu. Została ona zorganizowana w ramach prac przygotowawczych Strategii Rozwoju Miasta Wągrowca do 2030 roku.

Celem konferencji była wspólna wymiana doświadczeń, omówienie współczesnych trendów rozwoju zarządzania strategicznego, przeanalizowanie danych dotyczących rozwoju miasta, szans i zagrożeń dla tego procesu, a także możliwości, jakie daje środowisko zewnętrzne oraz zarysowanie Strategii Rozwoju Miasta Wągrowca do 2030 roku.

Strategia rozwoju jest kluczowym dokumentem planowania strategicznego w wymiarze terytorialnym. Zarysowuje ona drogę przejścia od stanu istniejącego do stanu docelowego z wyborem określonych priorytetów i własnym, kreatywnym udziałem. Istotą strategii nie jest więc charakterystyka obecnego stanu danego regionu, nie jest nią również wizja jego rozwoju. Elementy te są ważne, jednak w strategii kluczowym, a jednocześnie najtrudniejszym jest zaplanowanie działań, które pozytywnie zmienią aktualną sytuację. Jednym z głównych założeń strategii rozwoju jest bowiem to, że można, zarówno w skali indywidualnej jak i zbiorowej, projektować celowe działania, określone przez działający podmiot (podmioty). Co więcej, na podstawie dotychczasowych doświadczeń można także z pewnym prawdopodobieństwem przypuszczać, że podejmowane działania prowadzić będą do określonych skutków.

 

 

 

 

Do pobrania>>