Menu Zamknij

Nadzór nad rynkami i instytucjami finansowymi w Polsce i strefie Euro

Nadzór nad rynkami i instytucjami finansowymi w Polsce i strefie Euro

Elżbieta Kołodziej, Anna Kobiałka, Aneta Zakrzewska

 

ISBN 978-83-66550-93-3

e-ISBN 978-83-66550-94-0

Liczba stron: 152
Format: B5
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2021

Cena: 41,00 zł

(w tym 5% VAT)

 

Nakład wyczerpany

Wersja elektroniczna
dostępna jest m.in. w:
Księgarnia Internetowa PWN
IBUK.pl

Kondycja sektora finansowego ma bardzo istotny wpływ na gospodarkę, a nieodpowiednia struktura rynków finansowych może zagrażać stabilności całego systemu finansowego, jak też finansów publicznych. Duże znaczenie dla stabilności systemu finansowego ma utrzymanie stabilności sektora bankowego, szczególnie w tych krajach, gdzie obserwuje się wysoki udział sektora bankowego w aktywach całego systemu finansowego. Banki odgrywają kluczową rolę w finansowaniu gospodarki i w rozliczeniach pieniężnych. Ważną funkcją banków jest też oferowanie licznych produktów umożliwiających innym podmiotom zarządzanie ich ryzykiem finansowym. Z tych powodów szczególnie duży nacisk kładzie się na analizę i ocenę zagrożeń dla stabilności banków.

Kryzys finansowy z lat 2007–2011 szczególnie dotkliwie odczuły kraje strefy euro, których rządy musiały wyasygnować ogromne środki na ratowanie banków i stabilizację rynków finansowych. Kryzys finansowy przerodził się w kryzys zadłużeniowy. Stało się wówczas jasne, że problemy wynikające z bliskich powiązań między sektorem finansów publicznych a sektorem bankowym, zwłaszcza w obrębie unii walutowej, jaką jest strefa euro, mogą łatwo przenosić się ponad granicami i powodować zaburzenia finansowe w innych krajach UE. Decydenci zauważyli wówczas potrzebę zmian w regulacjach i procesie sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym na obszarze eurolandu.

Przedstawiona struktura monografii wskazuje, iż Autorzy starali się przekazać istotę omawianych zagadnień poprzez analizę, ocenę, wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonych badań. Z pewnością nie omówiono wszystkich zagadnień dotyczących problematyki nadzoru nad instytucjami i rynkami finansowymi, ale niniejsze opracowanie stanowi ważny głos w dyskusji. Publikacja może zainspirować innych naukowców do dalszych badań w tym obszarze. Może stanowić źródło wiedzy dla ekspertów, osób pracujących w instytucjach finansowych, bankach i administracji publicznej. Odbiorcami mogą być także pracownicy naukowi oraz studenci, takich kierunków jak: ekonomia, bankowość, finanse czy zarządzanie.

 

 

 

 

spis treści>>