Menu Zamknij

Niepełnosprawność psychiczna i intelektualna w powiecie radomskim. Pomiędzy stereotypem a rzeczywistością

Niepełnosprawność psychiczna i intelektualna w powiecie radomskim. Pomiędzy stereotypem a rzeczywistością

Jolanta Borek

 

ISBN 978-83-67033-25-1

e-ISBN 978-83-67033-26-8

Liczba stron: 132
Format: B5
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2021

Cena: 44,00 zł

(w tym 5% VAT)

 

Analiza problematyki rodzin z osobami niepełnosprawnymi psychicznie i intelektualnie byłaby niepełna, gdyby nie ukazano jej na tle problematyki rodziny jako wspólnoty społecznej, jak również na tle problemów rodzin z osobami o różnorodnych niepełnosprawnościach. Stąd też w pierwszych rozdziałach niniejszej monografii dokonano przeglądu zagadnień dotyczących podstawowej wspólnoty społecznej jaką jest rodzina oraz problemów rodzin z osobami niepełnosprawnymi ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z osobą niepełnosprawną intelektualnie lub psychicznie.

W monografii skoncentrowano się na próbie ukazania warunków życia osób i rodzin z osobą niepełnosprawną intelektualnie i psychicznie zamieszkujących w powiecie radomskim ziemskim. Wskazano przy tym na obszary, w których problemy i potrzeby tychże rodzin różnią je od ogółu rodzin oraz od rodzin z osobą o innych niepełnosprawnościach. Diagnoza wskazanych zróżnicowań jest szczególnie istotna z punktu widzenia kreowania instrumentów polityki społecznej wspierających osoby i rodziny z osobami niepełnosprawnymi. Polityka ta w wielu przypadkach nie uwzględnia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru zamieszkiwanego przez osoby niepełnosprawne.

Powiat radomski ziemski charakteryzuje się od wielu lat relatywnie niekorzystną sytuacją gospodarczą i społeczną. Proces społeczno-gospodarczej konwergencji w tym subregionie postępuje powolnie. Dysproporcje dzielące powiat radomski ziemski od obszarów o wyższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego odzwierciedlają się w warunkach życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy ze względu na swą niepełnosprawność mają ograniczone zdolności rozwoju zawodowego, świadczenia pracy, a także migracji zarobkowej. Do zbiorowości tej należą przede wszystkim rodziny z osobą niepełnosprawną psychicznie i intelektualnie. Specyfika wskazanych niepełnosprawności ogranicza bowiem możliwości funkcjonalne osób nią dotkniętych rzutując na warunki ich życia oraz ich rodzin.

 

spis treści>>