Menu Zamknij

Komunikacja w zarządzaniu: słownik polsko-ukraiński wybranej terminologii ogólnej

Komunikacja w zarządzaniu: słownik polsko-ukraiński wybranej terminologii ogólnej

Oksana Erdeli
Yevhen Revtiuk

 

e-ISBN 978-83-67033-35-0

Liczba stron: 236
Format: B5
Rok wydania: 2022

 

Nauka o komunikacji w trzecim tysiącleciu wychodzi na pierwszy plan w związku z potrzebami wielu dziedzin dotyczących rozwoju gospodarczego. Zainteresowanie procesami komunikacyjnymi coraz bardziej widoczne jest w rozwoju technologii, na przykład, w zakresie sztucznej inteligencji czy oprogramowania robotów. Aktywne przejście komunikacji biznesowej do sieci Internet (sytuacja pandemiczna 2019-2021 mocno przyspieszyła ten proces) wymaga uporządkowania i redefinicji dla świadomego używania wielu narzędzi komunikacyjnych.

Celem podstawowym niniejszej pracy jest stworzenie dwujęzycznego słownika terminologicznego polsko-ukraińskiego w zakresie komunikacji w zarządzaniu. W przypadku słownika dwujęzycznego, zadaniem jest także podkreślenie identyczności lub różnic w definiowaniu terminów, a także możliwe wprowadzenie do tezaurusa danego języka nowego znaczenia terminu.

Cele uzupełniające:

– systematyzacja i uporządkowanie terminologii komunikacyjnej w zakresie zarządzania,

– zebranie i porównanie bazy publikacji dwóch etnosów kulturowo-językowych w kierunku komunikacji w zarządzaniu,

– stworzenie mechanizmu modyfikacji bazy terminologicznej na potrzeby rozwoju dyscypliny ‘Komunikacja w zarządzaniu’,

– opracowanie schematu w kierunku dołączenia bazy terminologicznej w innych językach.

Wybrany typ słownika to słownik dwujęzyczny terminów specjalistycznych. Artykuły słownikowe posiadają wspólną strukturę, składającą się z kilku przestrzeni (Karpiński, 2008, 161):

  1. Przestrzeń afektywna tworzonych definicji to przestrzeń biznesowa a dokładniej strefa komunikacji w zarządzaniu.
  2. Przestrzeń technologiczna tworzonych definicji dotyczy składowych elementów terminu.
  3. Przestrzeń funkcjonalna przedstawia opis roli terminu w zakresie komunikowania się.

Każdy termin został zwizualizowany tzw. gałęzią terminów, która stanowi integralną część drzewa terminologicznego. Gałąź terminologiczna przedstawia powiązania terminu z najbliższym jego otoczeniem.

Baza źródłowa to publikacje (monografie, artykuły) w polskim, ukraińskim i angielskim języku. Słownik dedykowany jest studentom kierunków w zakresie zarządzania, specjalistom w dziedzinie zarządzania, przedstawicielom wszystkich szczebli zarządzania w przedsiębiorstwach, nauczycielom i uczniom szkół z polskim i ukraińskim językiem nauczania, i wszystkim zainteresowanym.

 

do przeglądania on-line>>