Menu Zamknij

Luksusowa turystyka kolejowa w procesie ewolucyjnych przemian w transporcie

Luksusowa turystyka kolejowa w procesie ewolucyjnych przemian w transporcie

Joanna Hawlena, Anna K. Mazurek-Kusiak, Grażyna Kowalska, Michał Dudek

 

e-ISBN 978-83-67033-54-1

Liczba stron: 136
Format: B5
Rok wydania: 2022

 

Wprowadzając czytelnika w problematykę luksusowej turystyki kolejowej, zakłada się, że odnajdzie w niej nie tylko ciekawe fakty i zdarzenia, które miały miejsce w ewolucyjnym procesie rozwoju kolei, lecz także interesujące informacje z zakresu polityki transportu, uwarunkowań społecznych, politycznych, geograficznych, historycznych, turystycznych oraz motywów i determinant powodujących zróżnicowany proces dokonanych przekształceń, nie tylko w ramach europejskiego kontynentu, lecz także w wybranych państwach. Podejmując tak nakreślony zakres problematyki, wypada wskazać, że ze względu na istotne zróżnicowanie i lokalną specyfikę rozwoju kolei na poszczególnych kontynentach, zasadnym będzie zaprezentowanie jej w oddzielnych autonomicznych monografiach, ujmujących to zagadnienie z uwzględnieniem uwarunkowań i specyfiki kryteriów istniejących na poszczególnych kontynentach. W takiej konwencji niniejsze opracowanie dotyczy
Europy, jako wyodrębnionego regionu świata, w ramach którego, w uwarunkowaniach ewolucyjnego procesu przemian w transporcie, zostanie omówiony prężnie rozwijający się segment elitarnych usług kolejowych, stanowiący bardzo atrakcyjny produkt turystyczny. W wybranym segmencie oferowania szczególna uwaga będzie skierowana na usługi turystyczne realizowane luksusowymi pociągami. Taki sposób zaprezentowania tematu jest uzasadniony koniecznością przedstawienia problematyki z zachowaniem zasad historycznej faktografii, która umożliwia poznanie ewolucji rozwoju kolei, jako fundamentu w podjętej strukturze rozważań.

 

Do pobrania>>