Menu Zamknij

Turystyka i rekreacja. Wybrane zagadnienia

Turystyka i rekreacja.
Wybrane zagadnienia

Joanna Hawlena, Anna K. Mazurek-Kusiak, Rafał Rowiński, Grażyna Kowalska, Agata Kobyłka, Jerzy Koproń

 

e-ISBN 978-83-67033-52-7

Liczba stron: 150
Format: B5
Rok wydania: 2022

 

 

Zarówno w literaturze, jak i działalności naukowej oraz praktycznej uwidacznia się rosnące zainteresowanie turystyką. Analiza tego sektora aktywności wykazuje, że jego rozwój następuje na skutek coraz większych wymagań odbiorców, zarówno w odniesieniu do wachlarza oferowania, jak i jakości realizowanych usług. Ten proces rodzi dynamiczne przemiany, skutkujące znaczącym przewartościowaniem w potencjale, efektywności i atrakcyjności poszczególnych segmentów turystycznej podaży. To powoduje, że istnieje konieczność ich permanentnej analizy i oceny w celu zdiagnozowania aktualnych relacji oraz bieżącej wartości i przydatności, odpowiadającej oczekiwaniom współczesnego odbiorcy.
Respektując powyższe wymogi, w niniejszej monografii podjęto formę zaprezentowania problematyki, według której poza oceną aktualnego potencjału, wykazano najnowsze osiągnięcia i rozwiązania oraz ich skutki, w powiązaniu z oczekiwaniem odbiorców i wymogami współczesnego rynku.
W oparciu o dostępne źródła przedstawiono do publicznego odbioru ważną, powszechnie akceptowaną oraz budzącą rosnące zainteresowanie problematykę zaspokajania potrzeb związanych z wybranymi zakresami turystycznej działalności, stanowiąc zbiorowe opracowanie wykonane przez pracowników Katedry Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Mimo znajomo brzmiących tytułów poszczególnych rozdziałów, zawarta w nich problematyka ujmuje szereg nowych, aktualnych i ważnych problemów, które z uwagi na ich znaczenie są istotne dla zbudowania, atrakcyjnego modelu podaży w wybranym zakresie usług oraz efektywnego wykorzystania walorów omawianego środowiska. Mogą także posłużyć do dokonania zmian doskonalących profesjonalizm w zarządzaniu potencjałem transportowym i organizacyjnym, podmiotów operujących w wybranych segmentach turystycznych usług.

 

 

Do pobrania>>