Menu Zamknij

Koleją przez turystyczne szlaki Azji

Koleją przez turystyczne szlaki Azji

Joanna Hawlena, Michał Dudek, Anna K. Mazurek-Kusiak, Rafał Rowiński

e-ISBN 978-83-68026-11-5

Liczba stron: 130

Format: B5

Rok wydania: 2024

 

 

Podejmując problematykę znaczenia turystyki, w tym turystyki kolejowej na azjatyckim kontynencie, w co najmniej skróconym zakresie przedstawić jej walory, autonomię i atrakcyjność turystyczną, a także zaprezentować wybrane atrybuty skłaniające do podejmowania podróży po najpiękniejszych szlakach tego regionu świata. W przekazanej czytelnikowi monografii zaprezentowano bogato ilustrowany tekst, przedstawiający zarówno ważne wydarzenia z początkowego okresu rozwoju turystyki, jak i pokazujący te, które kształtowały się w ewolucyjnym procesie przemian. Przedstawiono najważniejsze, wyselekcjonowane opisy najbardziej znaczących, charakterystycznych oraz najatrakcyjniejszych miejsc, wydarzeń, materialnych i organizacyjnych osiągnięć i rozwiązań oraz najciekawszych turystycznie tras wiodących przez ten kontynent. Całość tego przekazu została umiejscowiona w autentycznym otoczeniu lokalnej i regionalnej przyrody, kultury, potencjału gospodarczego, demograficznego i społecznego regionu, z uwzględnieniem rozwoju techniki, technologii i mentalności związanej z podróżowaniem koleją po tym kontynencie.

Chcąc możliwie autentycznie i wszechstronnie zobrazować charakter, atrakcyjność, a także autonomię turystyki w Azji, nie ograniczono się wyłącznie do wyeksponowania najpiękniejszych szlaków podróży, które zyskały światowe uznanie. Skupiono się także na szlakach turystycznych spełniając najwyższe wymagania podróżnych – elitarnych pociągach.

Mimo, że Autorzy niniejszej monografii starali się przedstawić  kompleksową wersję najatrakcyjniejszych turystycznie szlaków i związaną z nimi infrastrukturę oraz możliwie pełnię doznań i korzyści towarzyszących uczestnikom podróżowania w tej części świata, to trzeba przyznać, że nie da się opisać wszystkich tworzących wyjątkowość takich podróży, ponieważ taka monografia nie miałaby końca.

Dla lepszego zrozumienia fenomenu turystyki w tym turystki kolejowej w Azji koniecznym jest przedstawienie co najmniej skrótowej, ogólnej charakterystyki geograficzno-gospodarczej tego kontynentu, ponieważ ta wiedza pozwala lepiej zrozumieć jej specyfikę oraz znaczenie w omawianym regionie świata.

Autorzy, przekazując czytelnikowi tę monografię chcą zachęcić potencjalnych turystów do odkrywania uznanych atrakcji znajdujących się na kontynencie azjatyckim. Równocześnie starają się wyposażyć go w niezbędną wiedzę służącą praktycznej realizacji takich przedsięwzięć, przedstawiając zarówno udogodnienia, jak i zagrożenia istniejące w tym regionie. Wydaje się jednak, że konsumpcja oferowanej atrakcyjności turystycznych atrybutów Azji wielokrotnie przewyższy ewentualne dysfunkcje, czyniąc podróże po tym kontynencie niezapomnianą przygodą życia.