Menu Zamknij

Dla autorów

Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium” jest wydawcą monografii naukowych i podręczników akademickich. Nakładem wydawnictwa publikowane są książki zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Zasady etyki publikacyjnej

Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium” deklaruje ciągłe doskonalenie publikacji naukowych i dydaktycznych. Kwalifikacja monografii i podręczników akademickich będzie w każdym przypadku odbywała się na podstawie sprawiedliwych i etycznych procedur selekcji i recenzowania zgłoszonych manuskryptów.

W celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym Wydawnictwo będzie postępowało zgodnie z wytycznymi Comittee on Publication Ethics (COPE) dostępnymi na stronie www.publicationethics.org. Diagramy określające algorytm postępowania  w sytuacji wykrycia nierzetelności (tłumaczenie z języka angielskiego: Ewa Rozkosz i Sylwia Ufnalska) dostępne są tutaj. Nad przestrzeganiem standardów etycznych czuwa Rada Naukowa Wydawnictwa.

Rada Naukowa Wydawnictwa

dr hab. inż. Andrzej Krzyszkowski , prof. UTH Radom (przewodniczący) – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
dr hab. Jan L. Bednarczyk, prof. UTH Radom (przewodniczący) – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
dr hab. Helena Kisilowska, prof. UTH Radom (przewodniczący) – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. inż. Marek Sitarz – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
prof. dr hab. inż. Adam Szeląg – Politechnika Warszawska
dr hab. Joanna Hawlena – prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Procedura recenzowania

Każdy manuskrypt zgłoszony do publikacji podlega procedurze recenzowania i ocenie językowej. Do oceny każdej publikacji naukowej powołuje się niezależnych recenzentów spoza jednostki zatrudniającej Autora. Recenzentów wyznacza przewodniczący Rady Naukowej, spośród osób mających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinie naukowej, związane z tematem publikacji. W przypadku monografii studenckich recenzentów wyznacza się spośród osób mających co najmniej stopień naukowy doktora.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia monografii do publikacji bez zmian bądź dopuszczenia do publikacji po uwzględnieniu uwag zawartych w recenzji lub jej odrzucenia.

Nazwiska recenzentów są zamieszczane na stronie redakcyjnej książki wraz z informacją o tytule i stopniu naukowym oraz afiliacją.

Informacje o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”. sp. z o.o, z siedzibą 25 Czerwca 68; 26-600 Radom, e-mail: wydawnictwo@inw-spatium.pl
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się za pośrednictwem e-mail: wydawnictwo@inw-spatium.pl
  3. Dane będą przetwarzane w celu procesu wydawniczego na podstawie zgody na przetwarzanie danych otrzymanych od autora.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do opublikowania artykułu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe opublikowanie artykułu.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.