REKLAMA
Stajniak 3
MLotko
Stajniak 2
ALotko
Stajniak 1
START arrow Sylwetki
W numerze 12/2017 m.in.: -

 

 Multimodalny dworzec dla komunikacji autobusowej w odzi

 

Trzecia generacja MAN Lion’s Coach i nowy Neoplan Tourliner – autobusy pogranicza klas

 

Mercedes-Benz powraca do napdw hybrydowych

 

Charakterystyka mikroformowania wtryskowego. Konwencjonalne formowanie wtryskowe, dobr materiau, wtryskarki w mikroformowaniu wtryskowym

 

 

 

 

 Artykuy on-line dostpne w zakadce Do pobrania

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Sylwetki
Wspomnienie o Ryszardzie Wooszynie

Staro jest czcigodna
nie przez dugowieczno
i liczb lat si jej nie mierzy:
sdziwoci u ludzi jest mdro,
a miar staroci – ycie nieskalane.
 
                                              Mdr 4, 8-9 

      Ryszard Wooszyn
       07.10.1967-13.10.2013

Rysiek,
w wdrwce ku Tobie bdzie nam pomaga pami o Twojej yczliwej uczynnoci. Bye dla nas czowiekiem niezwykej pogody ducha
                                                                                                   – do zobaczenia

Wspomnienia   do pobraniaW1 do pobraniaW2

P wieku pracy zawodowej Mariana Osucha

z Marianem Osuchem, pierwszym prezesem Pracodawcw Transportu Publicznego, rozmawia Tadeusz Dyr

Tadeusz Dyr: Panie Prezesie, ju ponad 2 godziny ogldamy fotografie, ktre przywiz Pan do mnie i waciwie koca nie wida. Pojawiaj si na nich cigle nowe twarze, tylko niezmienny pozostaje Marian Osuch z agodnym umiechem.

Marian Osuch: W tym roku mijaj 53 lata mojej dziaalnoci zawodowej, dziaalnoci na rzecz transportu i przedsibiorstw PKS. To take okres mojej dziaalnoci spoecznej. To wszystko dawao szans na spotkanie wielu wybitnych ludzi zarwno w kraju, jak i za granic. Ze spotka tych pozostao wiele miych wspomnie i jeszcze wicej fotografii.

Zanim porozmawiamy o tych, ktrych widzimy na fotografiach, prosz powiedzie kilka zda o swojej drodze zawodowej.

Moja kariera zawodowa od 1961 roku zwizana jest z transportem, a dokadniej z przedsibiorstwami PKS. Aby moliwe byo podjcie przeze mnie nauki w szkole redniej, musiaem zrezygnowa z pracy w firmie prywatnej, w ktrej byem wwczas zatrudniony, i podj prac w przedsibiorstwie pastwowym. Poszukujc moliwoci zatrudnienia, trafiem do PKS w Ostrowcu witokrzyskim, gdzie rozpoczem prac jako konduktor. We wrzeniu tego roku zostaem uczniem Technikum Ekonomicznego w Kielcach. Pracujc w dziale ksigowoci, zostaem przyjty na studia w Wyszej Szkole Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), gdzie ukoczyem pierwszy i drugi stopie. Pniej skoczyem studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Katowicach i studium pedagogiczne w Kielcach. Przez kilka lat, pracujc w PKS, uczyem rwnie w szkole. Dugi okres w mojej karierze by zwizany z przewozami adunkw, realizowanymi przez PKS – by to wwczas najwikszy przewonik drogowy w Polsce. W 1974 roku zostaem zastpc dyrektora ds. przewozw towarowych, a w 1985 roku – dyrektorem naczelnym oddziau, a nastpnie samodzielnego przedsibiorstwa PKS w Ostrowcu witokrzyskim. W 1996 roku zostaem zarzdc menederskim tego przedsibiorstwa. Przygotowana przeze mnie koncepcja prywatyzacji nie zostaa zaakceptowana przez zwizki zawodowe i po zakoczeniu kontraktu menederskiego w 2000 roku musiaem odej z Przedsibiorstwa PKS w Ostrowcu witokrzyskim. Zostaem wwczas etatowym pracownikiem Oglnopolskiego Zwizku Pracodawcw Transportu Samochodowego (obecnie Pracodawcy Transportu Publicznego) – wczeniej funkcj przewodniczcego tego Zwizku peniem spoecznie. W 1999 r. zostaem wybrany wiceprezydentem Konfederacji Pracodawcw Polskich (obecnie Pracodawcy RP). Funkcj t sprawowaem przez 2 kadencje. Zostaem take czonkiem Trjstronnej Komisji ds. spoeczno-gospodarczych. Prac zawodow zawsze czyem z dziaalnoci spoeczn, szczeglnie na rzecz dzieci. Otrzymaem za ni najwaniejsze z moich wyrnie – Order Umiechu.

 

 

Czytaj cao...
REKLAMA
Wojtya 1
Clicktrans
Infra