REKLAMA
Stajniak 3
MLotko
Stajniak 2
ALotko
Stajniak 1
START arrow Rynek i marketing
W numerze 12/2017 m.in.: -

 

 Multimodalny dworzec dla komunikacji autobusowej w odzi

 

Trzecia generacja MAN Lion’s Coach i nowy Neoplan Tourliner – autobusy pogranicza klas

 

Mercedes-Benz powraca do napdw hybrydowych

 

Charakterystyka mikroformowania wtryskowego. Konwencjonalne formowanie wtryskowe, dobr materiau, wtryskarki w mikroformowaniu wtryskowym

 

 

 

 

 Artykuy on-line dostpne w zakadce Do pobrania

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Rynek i marketing
Ocena stopnia usprawnienia komunikacji miejskiej w Biaej Podlaskiej w opinii pasaerw

Kamil Roman

W niniejszym artykule porwnano wyniki bada ankietowych, wykonanych przez ZTM w Biaej Podlaskiej, dotyczcych oceny funkcjonowania komunikacji miejskiej przez pasaerw. Przedstawiona analiza miaa na celu porwnanie poziomu zadowolenia z usug wiadczonych w komunikacji miejskiej w latach 2009–2015. Celem byo rwnie okrelenie, czy zmiany wprowadzone po 2009 r. odniosy zamierzony skutek i przyczyniy si do poprawy efektywnoci funkcjonowania komunikacji miejskiej. W artykule zawarto rwnie aktualne postulaty pasaerw, ktre mog pomc instytucjom zajmujcym si komunikacj miejsk w dostosowaniu oferty do wymaga pasaerw. 

Czytaj cao...
Produkcja i sprzeda trolejbusw Solaris Trollino w latach 2011-2014

Marcin Poom, Bohdan Turaski, Mikoaj Bartomiejczyk

Komunikacja trolejbusowa nie jest popularn form transportu miejskiego w Polsce, ale polski producent taboru dla komunikacji – Solaris Bus & Coach – jest wiodcym producentem trolejbusw niskopodogowych w Europie. Nawizujc do artykuu opublikowanego w „Autobusach” w 2011 r. [2], ktry traktowa o powstaniu pierwszych trolejbusw marki Solaris, ich rozwoju i sprzeday w latach 2001–2010, przedstawiono dalszy postp w produkcji i sprzeday trolejbusw w latach 2011–2014.

Czytaj cao...
Popyt na usugi uytecznoci publicznej w transporcie regionalnym

i dostosowanie przewonikw do zasad okrelonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym

Wojciech Bkowski, Tadeusz Dyr

Rozporzdzeniem (WE) nr 1370/2007 oraz ustaw o publicznym transporcie zbiorowym okrelone zostay nowe zasady organizacji i finansowania przewozw uytecznoci publicznej. W artykule przedstawiono wpyw tych aktw prawnych na funkcjonowanie rynku lokalnych i regionalnych przewozw pasaerskich. 

Czytaj cao...
Polski rynek autobusowy w 2013 roku  stabilizacja na najniszym poziomie

Zbigniew Rusak

W 2013 r. po raz kolejny odnotowano spadek sprzeday autobusw w Polsce. W artykule przedstawiono wyniki analizy popytu na nowe autobusy. Wskazano na czynniki determinujce zmiany zapotrzebowania na tabor autobusowy w rnych segmentach rynku. 

Czytaj cao...
Polski rynek autobusowy w 2012 roku - powrt do przeszci

Zbigniew Rusak

Rok ubiegy w peni potwierdzi, e mechanizmy kierujce polskim rynkiem autobusowym niestety nie ulegy zmianie. Rynek, na ktrym znacznie ograniczono dopyw rodkw zewntrznych, skurczy si z roku na rok o blisko ⅓. W 2012 roku do polskich przewonikw trafio cznie 970 autobusw. To o 18 wicej ni w kryzysowym 2009 roku. Wpyw na to mia ponad 40% spadek sprzeday w segmencie autobusw miejskich. Strach pomyle, co bdzie si dziao, gdy przedsibiorstwa komunikacyjne cakowicie zostan pozbawione moliwoci ubiegania si o dopaty unijne. Ju teraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapowiada, e w kolejnej perspektywie finansowej, dofinansowany bdzie przede wszystkim transport szynowy oraz projekty integrujce dziaanie kilku jednostek samorzdowych, a take projekty wprowadzajce nowe technologie bezemisyjne, takie jak autobusy elektryczne, czy trolejbusy. Gdyby nie realizacja wieloletnich kontraktw zawartych w latach 2010-2011 oraz znaczne zwikszenie sprzeday w sektorze autobusw turystycznych, spowodowane koniecznoci obsugi, organizowanego w Polsce i na Ukrainie turnieju EURO 2012, sprzeda autobusw byaby najnisza od dwunastu lat. Nie ulegy zmianie trendy w sektorze autobusw lokalnych, co sugeruje, e pastwo polskie, wbrew przyjtej Narodowej Strategii Rozwoju Transportu, prowadzi polityk promotoryzacyjn, gwnie kosztem tej czci spoeczestwa, ktra z przyczyn zdrowotnych, osignitego wieku czy statusu majtkowego nie dysponuje wasnym samochodem. Tym samym nie mona si dziwi, e grupa wykluczonych spoecznie osb, gwnie z obszarw wiejskich i maych miasteczek, niemogcych dojecha do pracy czy do szkoy, z roku na rok powiksza si.

Czytaj cao...
REKLAMA
Wojtya 1
Clicktrans
Infra