REKLAMA
Stajniak 3
MLotko
Stajniak 2
ALotko
Stajniak 1
START arrow Czasopismo
W numerze 12/2017 m.in.: -

 

 Multimodalny dworzec dla komunikacji autobusowej w odzi

 

Trzecia generacja MAN Lion’s Coach i nowy Neoplan Tourliner – autobusy pogranicza klas

 

Mercedes-Benz powraca do napdw hybrydowych

 

Charakterystyka mikroformowania wtryskowego. Konwencjonalne formowanie wtryskowe, dobr materiau, wtryskarki w mikroformowaniu wtryskowym

 

 

 

 

 Artykuy on-line dostpne w zakadce Do pobrania

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Czasopismo

AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (wersja drukowana ISSN 1509-5878, wersja elektroniczna e-ISSN 2450-7725) jest miesicznikiem, ktry ukazuje si od stycznia 2000 roku. Czasopismo w kompleksowy sposb porusza problematyk transportu zbiorowego. Periodyk podzielono na kilka blokw tematycznych, a mianowicie: aktualnoci, bezpieczestwo i ekologia, rynek i marketing, przewonicy i systemy transportowe, wydarzenia, historia i nowe konstrukcje, prawo, producenci i poddostawcy, eksploatacja i testy, polemiki, recenzje, sylwetki, systemy biletowe, technika, Unia Europejska. W kadym z nich wybitni specjalici dziel si z czytelnikami swoj wiedz i dowiadczeniem z zakresu funkcjonowania systemw transportowych, a w szczeglnoci transportu miejskiego i regionalnego.
W kadym wydaniu wiele miejsca powicone jest prezentacji rozwiza technicznych stosowanych w nowoczesnych autobusach. Szczeglna uwaga skierowana jest na systemy bezpieczestwa, komfortu podry dla pasaerw i pracy kierowcw, niezawodno, jako wykonania, moliwo zastosowania paliw alternatywnych oraz systemy wspomagajce organizacj i zarzdzanie transportem. Obok nowoczesnych rozwiza, prezentowana jest historia techniki autobusowej – przybliane s konstrukcje nieznanych lub zapomnianych autobusw oraz wieloletnie dowiadczenia fabryk produkujcych tabor dla pasaerskiego transportu zbiorowego.
W czasopimie AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe publikowane s artykuy dotyczce strategii przedsibiorstw transportowych, bada rynkowych i marketingowych w transporcie, uwarunkowa prawnych i ekonomicznych funkcjonowania rynku transportowego w Polsce i w Unii Europejskiej oraz moliwoci wykorzystania funduszy strukturalnych w transporcie publicznym. Omawiane s take wydarzenia zwizane z funkcjonowaniem transportu zbiorowego w naszym kraju i poza granicami oraz przedstawiane sylwetki osb, ktre w szczeglny sposb zwizane s z transportem autobusowym.
Redakcja czasopisma AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe jest czonkiem jury BUS & COACH OF THE YEAR, ktre wybiera laureatw prestiowych nagrd INTERNATIONAL COACH OF THE YEAR oraz INTERNATIONAL BUS OF THE YEAR.
Czasopismo AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe znajduje si na licie czasopism punktowanych, ogaszanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego. Do 17 wrzenia 2012 r. liczba punktw za artyku naukowy w czasopimie wynosia 6 (wykaz mona pobra tutaj) . W komunikacie, ogoszonym w dniu 17 wrzenia 2012 r., liczba punktw, podobnie jak w innych czasopismach, zostaa zmniejszona do 4  tutaj . Obecnie, zgodnie z wykazem ogoszonym w grudniu 2015 r. (do pobrania) liczba punktw wynosi 7. 

Publikowane pene teksty artykuw dostpne w zakadce Artykuy do pobrania mona swobodnie wykorzystywa w celach niekomercyjnych i edukacyjnych. W przypadku zamiaru komercyjnego  wykorzystania wymagana jest pisemna zgoda wydawcy.

Czasopismo AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe jest indeksowane w bazach:

  Informacje o czasopimie w BazTech  

Index Copernicus Informacja o czasopimie w Index CopernicusREKLAMA
Wojtya 1
Clicktrans
Infra