REKLAMA
Stajniak 3
MLotko
Stajniak 2
ALotko
Stajniak 1
START arrow Zasady recenzowania
W numerze 12/2017 m.in.: -

 

 Multimodalny dworzec dla komunikacji autobusowej w odzi

 

Trzecia generacja MAN Lion’s Coach i nowy Neoplan Tourliner – autobusy pogranicza klas

 

Mercedes-Benz powraca do napdw hybrydowych

 

Charakterystyka mikroformowania wtryskowego. Konwencjonalne formowanie wtryskowe, dobr materiau, wtryskarki w mikroformowaniu wtryskowym

 

 

 

 

 Artykuy on-line dostpne w zakadce Do pobrania

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Zasady recenzowania

  

 • Kada publikacja przesana do Redakcji drog elektroniczn lub pocztow podlega procedurze recenzowania (dwch recenzentw) i ocenie jzykowej (redaktor jzykowy).

 • Do oceny kadej publikacji powouje si dwch niezalenych recenzentw spoza jednostki zatrudniajcej Autora. Recenzentw wyznacza Redaktor Naczelny po zasigniciu opinii redaktorw tematycznych.

 • W przypadku wykorzystywania w publikacji metod statystycznych publikacj ocenia rwnie redaktor statystyczny.

 •  W przypadku tekstw powstaych w jzyku obcym, co najmniej jeden z recenzentw bdzie afiliowany w instytucji zagranicznej innej ni narodowo autora pracy.

 •  W doborze recenzentw stosuje si model, w ktrym autor i recenzenci nie znaj swoich tosamoci (tzw. „double-blind review proces”).

 •  W szczeglnych przypadkach niemonoci dostosowania si do powyszej zasady (wska problematyka artykuu, brak duej liczby potencjalnych recenzentw) recenzent bdzie podpisa deklaracj o niewystpowaniu konfliktu interesw - za konflikt interesw bdzie si uznawa zachodzce midzy recenzentem a autorem:

 • bezporednie relacje osobiste (pokrewiestwo, zwizki prawne, konflikt), 
 •  relacje podlegoci zawodowej,
 •  bezporednia wsppraca naukowa w cigu ostatnich dwch lat poprzedzajcych przygotowanie recenzji.
 • Recenzja ma form pisemn i koczy si jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykuu do publikacji bez zmian, dopuszczenia artykuu do publikacji po uwzgldnieniu uwag zawartych w recenzji lub jego odrzucenia. Druk recenzji do pobrania
 • Zasady kwalifikowania publikacji do druku w wyniku recenzji: 
 • oryginalno publikacji w zaproponowanej metodzie rozwizania problemu, w zastosowaniu nowych uj teoretycznych problemu lub w przedstawieniu interesujcego syntetycznego spojrzenia na pewn dziedzin bada,
 • poprawno terminologiczna zastosowana w publikacji, 
 • poprawno stylistyczna i jzykowa publikacji,
 • trafny i wystarczajcy dobr literatury,
 • waciwy dobr materiau ilustracyjnego 
 • Nazwiska recenzentw poszczeglnych publikacji w kolejnych numerach czasopisma  nie s ujawniane – lista recenzentw jest raz w roku podawana do publicznej wiadomoci na stronie internetowej czasopisma.
 
REKLAMA
Wojtya 1
Clicktrans
Infra