REKLAMA
Stajniak 3
MLotko
Stajniak 2
ALotko
Stajniak 1
START arrow Komitet naukowy
W numerze 12/2017 m.in.: -

 

 Multimodalny dworzec dla komunikacji autobusowej w odzi

 

Trzecia generacja MAN Lion’s Coach i nowy Neoplan Tourliner – autobusy pogranicza klas

 

Mercedes-Benz powraca do napdw hybrydowych

 

Charakterystyka mikroformowania wtryskowego. Konwencjonalne formowanie wtryskowe, dobr materiau, wtryskarki w mikroformowaniu wtryskowym

 

 

 

 

 Artykuy on-line dostpne w zakadce Do pobrania

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Komitet naukowy

Rada Naukowa
prof. dr hab. in. Jerzy Merkisz (przewodniczcy) – Politechnika Poznaska, Wydzia Maszyn Roboczych
i Transportu
dr hab. in. Andrzej Ambrozik, prof. nadzw. – Politechnika witokrzyska, Wydzia Mechatroniki i Budowy Maszyn
prof. dr in. Jan Czerwinski – University of Apply-Science
prof. dr hab. in. Antoaneta Dobreva – The University of Ruse
dr hab. in. Marek A. Idzior, prof. nadzw. – Politechnika Poznaska, Wydzia Maszyn Roboczych i Transportu
dr hab. in. Stanisaw W. Kruczyski, prof. nadzw. – Politechnika Warszawska, Wydzia Samochodw
i Maszyn Roboczych
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Langer – Fachhohschule Köln,
Fakultät für Fahrzeugsysteme und Produktion
prof. dr hab. in. Kazimierz Lejda – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ukasiewicza,
Wydzia Budowy Maszyn i Lotnictwa
prof. Alexey Khachiyan – The Moscow State Automobile and Road Technical University (MADI)
prof. dr hab. in. Janusz R. Mysowski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Wydzia Inynierii Mechanicznej i Mechatroniki
prof. Cristiano Perugini – University of Perugia, Italy
prof. dr hab. Wiesaw J. Piekarski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydzia Inynierii Produkcji
prof. Fabrizio Pompei -– University of Perugia, Italy
dr hab. Robert Tomanek, prof. nadzw. – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydzia Ekonomii
Dr John Triandafyllis – Technological Educational Institution of Thessaloniki
Prof. dr in. Mirosaw Wyszyski – University of Birmingham, Mechanical Engineering Department

REKLAMA
Wojtya 1
Clicktrans
Infra