Menu Zamknij

O nas

Działalność Instytutu Naukowo-Wydawniczego „SPATIUM” sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu obejmuje:

♦ usługi wydawnicze
♦ badania rynkowe i marketingowe
♦ usługi konsultingowe
♦ przygotowanie studiów wykonalności
♦ ekspertyzy z zakresu motoryzacji
♦ przygotowanie opinii o innowacyjności
♦ usługi szkoleniowe
♦ organizację konferencji, targów i wystaw

Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”  specjalizuje się w wydawaniu monografii naukowych
i podręczników akademickich z zakresu nauk technicznych, ekonomicznych,  pedagogicznych, humanistycznych i medycznych.

Działalność konsultingowa Instytutu Naukowo-Wydawniczego „SPATIUM” obejmuje opracowania z zakresu oceny finansowej i ekonomicznej projektów inwestycyjnych, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Mamy doświadczenia w przygotowaniu programów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw i analiz rynku transportowego. Uczestniczyliśmy w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej w aplikowaniu o pomoc publiczną na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw.