Menu Zamknij

Czas na wychowanie. Potrzeby – Szanse – Bariery

Czas na wychowanie. Potrzeby – Szanse – Bariery

Redakcja naukowa
Barbara Piątkowska

ISBN: 978-83-66550-31-5

e-ISBN: 978-83-66550-32-2

Liczba stron: 203
Format: B5
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2020

Cena: 41,00 zł

(w tym 5% VAT)

 

Wersja elektroniczna
dostępna jest m.in. w:
IBUK.pl

Proces wychowania człowieka to dziś nie tylko wyzwanie, ale i odwieczny problem, szczególnie w okresach trudnych i przełomowych. Żyjemy bowiem w czasach trudnych i nieprzewidywalnych zarazem. Stąd myśl pedagogiczna i podejmowane w tym zakresie działania pedagogiczne ewoluowały i będą ewoluować, ponieważ wpływ na to ma nie tylko rozwój nauki i techniki, ale także – jak choćby w ostatnim czasie – nieprzewidziane zdarzenia/zjawiska (np. pandemia). Niespodziewana w swoim zasięgu epidemia koronowirusa Covid-19 zdewastowała i przeorganizowała życie wielu społeczeństw. Zmusiła do nowych zachowań, innej organizacji życia w domach, szkołach, instytucjach użyteczności publicznej itp.

Tom V z cyklu Czas na wychowanie jest ponownie okazją i przyczynkiem do wielopłaszczyznowej dyskusji i do namysłu, a fakt ten potwierdzają referaty autorów reprezentujących polskie i zagraniczne ośrodki akademickie. To czteroczęściowe opracowanie zawiera referaty o charakterze zarówno teoretycznym, jak i empirycznym.

Niniejsza publikacja to, między innymi, rezultat wieloletniej współpracy Instytutu Społeczno-Prawnego (w przeszłości Instytutu Humanistycznego – przyp. B.P.) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z Grodzieńskim Państwowym Uniwersytetem im. Janki Kupały (Republika Białoruś) i Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. L. N. Tołstoja w Tule (Rosja).