Menu Zamknij

Identyfikacja determinant rozwoju telekomunikacyjnych sieci sprzedaży z wykorzystaniem analizy sieciowej

Identyfikacja determinant rozwoju telekomunikacyjnych sieci sprzedaży z wykorzystaniem analizy sieciowej

Łukasz Brzeziński, Piotr Cyplik, Magdalena K. Wyrwicka

 

e-ISBN: 978-83-66550-10-0

Liczba stron: 183

Rok wydania: 2020

 

 

 

Niespotykana dotąd dynamika ogólnego rozwoju – związanego ze sferą ekonomiczną, finansową, technologiczną, techniczną, prawną, a także intensywnie następujące procesy globalizacyjne, oddziałują na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Dlatego też zmianie ulegają niektóre determinanty ich rozwoju, formy, metody działania i alokacji zasobów.

Tematyka monografii dotyczy jednej z zasadniczych funkcji realizowanej przez przedsiębiorstwo – sprzedaży. Rozważania i wywody będą dotyczyły partnerskich sieci sprzedaży, jako stymulanty rozwoju przedsiębiorstwa, który jest zjawiskiem złożonym i może być rozpatrywany na wielu płaszczyznach. Dodatkowo może przejawiać się różny sposób. Zasadniczo mówi się już o rozwoju danego podmiotu, uwzględniając sam fakt trwania na rynku w dłuższym okresie czasu.

Zainteresowanie klienta produktem i wynikająca z tego sprzedaż świadczy o dopasowaniu się do oczekiwań odbiorców, adaptacji do otoczenia – są to zjawiska nie tylko ilościowe, ale i jakościowe. Dlatego też należy, zaznaczyć, że kształtowanie rozwoju przedsiębiorstwa jest bezpośrednio powiązane ze sprzedażą, która może być postrzegana, jako miernik poprawności działań prorozwojowych, ale też implikuje realizację pozostałych funkcji.

W niniejszej monografii rozpatrywany będzie szczególny rodzaj sprzedaży – realizowany przez tak zwane sieci sprzedaży, które można zdefiniować, jako organizacyjnie powiązaną strukturę występującą wewnątrz i/lub na zewnątrz przedsiębiorstwa, posiadającą swoje wydzielone zasoby oraz zadania. Owa struktura jest również ogniwem łączącym rynek z przedsiębiorstwem, za pośrednictwem, którego następuje np. sprzedaż towarów. Należy zaznaczyć, że z perspektywy działalności sieci sprzedaży, jej funkcjonalnością jest także kształtowanie rozwoju.

Do pobrania>>