Menu Zamknij

Logistyka w ratownictwie 2021

Logistyka w ratownictwie 2021

redakcja naukowa
Andrzej Chudzikiewicz , Andrzej Krzyszkowski

 

ISBN 978-83-67033-15-2

e-ISBN 978-83-67033-16-9

Liczba stron: 154
Format: B5
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2021

Cena: 39,00 zł

(w tym 5% VAT)

 

Wersja elektroniczna
dostępna jest m.in. w:
Księgarnia Internetowa PWN
IBUK.pl

Ratownictwo, jako jeden z elementów systemu bezpieczeństwa, stanowi wyodrębnioną, ale spójną całość złożoną z wielu różnorodnych podmiotów, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez prowadzenie działań ratowniczych po zaistnieniu zdarzenia kryzysowego, mającego zasięg lokalny bądź regionalny. Zdarzenia mogą mieć różnorodny charakter a ich miejsca wystąpienia mogą być usytuowane na lądzie, morzu i w powietrzu. Podejmowane w ratownictwie działania mogą dotyczyć ratowania życia ludzkiego, zabezpieczenia obiektów, sprzętu czy konkretnych pomieszczeń. Nie sposób jest wymienić wszystkich rodzajów i miejsc działania służb ratowniczych, dlatego też istotnym problemem jest dobra i sprawna organizacja działania i funkcjonowania tych służb. Logistyka jest obszarem wiedzy, który może dostarczyć metod i narzędzi zapewniających sprawne i szybkie działanie tych służb w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Monografia Logistyka w ratownictwie, będąca już kolejną, cykliczną pozycją z tego obszaru, zawiera artykuły przedstawiające wybrane problemy ratownictwa połączone z logistycznym ujęciem zagadnienia. Tematycznie poruszane problemy można pogrupować w kilku podobszarach. Pierwszy to zagadnienia organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi w systemie ratownictwa medycznego a w szczególności ratownictwa górskiego. Zbliżonym tematem w tym obszarze jest przedstawienie możliwości wykorzystania logistyki w zagadnieniach związanych z ratownictwem w przypadku turystyki i wypraw górskich. Następnymi tematami poruszonymi w przez autorów w publikacjach zamieszczonych w monografii są aktualne zagadnienia dotyczące funkcjonowania systemu powiadamiani ratunkowego w dobie pandemii Covid-19, czy też możliwości wykorzystania bezzałogowych platform lądowych na potrzeby działań ratowniczych. Drugim podobszarem tematycznym to aktualne tematy dotyczące wybranych problemów bezpieczeństwa publicznego. Poruszone tematy to: metody pracy operacyjno-rozpoznawczej, sytuacje kryzysowe i zdarzeń w transporcie morskim, kolejowym i rzecznym a także problematyka monitoringu stanu technicznego układów i podzespołów mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. Różnorodność tematyczna podejmowanych na kartach monografii rozważań świadczy o wielu obszarach działań służb ratowniczych i utwierdza Nas w przekonaniu o słuszności podjętej decyzji dotyczącej przygotowania tej monografii.

 

spis treści>>