Menu Zamknij

Podstawy bankowości. Wybrane zagadnienia

Podstawy bankowości
Wybrane zagadnienia

Redakcja naukowa
Wiesław Macierzyński, Ireneusz Pszczółka, Marzena Sobol

 

ISBN 978-83-67033-39-8

e-ISBN 978-83-67033-40-4

Liczba stron: 132
Format: B5
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2022

Cena: 49,00 zł

(w tym 5% VAT)

Wersja elektroniczna
dostępna jest m.in. w:
Księgarnia Internetowa PWN
IBUK.pl

Bankowość to obszar o fundamentalnym znaczeniu dla gospodarki. Stabilne, bezpieczne i dobrze zarządzane banki oraz sprawnie działający system bankowy są podstawą dla pozyskiwania i alokowania kapitału oraz budowania zaufania społeczeństwa do sfery finansowej. We współczesnym systemie finansowym banki spełniają dwie podstawowe funkcje: obsługują obrót pieniężny i stanowią ważne źródło finansowania gospodarki w oparciu o depozyty oraz nowoczesne instrumenty finansowe. Banki z jednej strony są podmiotem gospodarczym, a z drugiej instytucją zaufania
społecznego i w tym kontekście ich stabilność jest kluczowa dla stabilności systemu finansowego państwa. Banki powinny więc dążyć do maksymalizacji rentowności, ale mając na uwadze interesy klientów, dbając o bezpieczeństwo ich oszczędności oraz o uczciwość i rzetelność dostarczanych informacji.
Celem monografii jest zaprezentowanie wybranych zagadnień z zakresu funkcjonowania banków w ujęciu teoretycznym i praktycznym oraz wyzwań, przed jakimi stoi współczesny system bankowy. Jest ona wynikiem badań oraz dydaktyki prowadzonej przez pracowników Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu: Urszuli Kosterny, Wiesława Macierzyńskiego, Grażyny Olszewskiej, Ireneusza Pszczółki oraz Marzeny Sobol. Praca przeznaczona jest dla studentów kierunków ekonomicznych i finansowych oraz praktyków gospodarczych zainteresowanych problematyką funkcjonowania współczesnej bankowości.

 

 

Spis treści>>