Menu Zamknij

Trendy konsumpcyjne na rynku żywności – wybrane zagadnienia

Trendy konsumpcyjne na rynku żywności – wybrane zagadnienia

Eugenia Czernyszewicz, Agnieszka Komor, Sebastian Białoskurski, Wioletta Wróblewska, Joanna Pawlak, Anna Goliszek

 

ISBN 978-83-67033-53-4

e-ISBN 978-83-67033-54-1

Liczba stron: 166
Format: B5
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2022

Cena: 59,00 zł

(w tym 5% VAT)

 

Konsumpcja żywności jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących zdrowie i życie człowieka, co wynika z potrzeby dostarczenia organizmowi niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składników odżywczych i energii. Z tego też względu żywność uznaje się za produkt strategiczny z punktu widzenia społecznego i gospodarczego. Stąd też zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości żywności jest przedmiotem troski rządów państw, organizacji międzynarodowych, środowisk naukowych i producentów żywności.
Na przestrzeni lat obserwuje się zmiany w modelu konsumpcji żywności i zachowaniach konsumentów. Wynikają one z oddziaływania wielu czynników o charakterze społeczno-ekonomicznym, jak i środowiskowym. Problemem badawczym w niniejszym opracowaniu była próba odpowiedzi na pytanie: jakie zachowania konsumentów i producentów określają współczesną konsumpcję
żywności, która powinna być wolna od zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka i bezpieczna dla środowiska?

Celem niniejszego opracowania monograficznego była identyfikacja i charakterystyka megatrendów i trendów w zachowaniach współczesnych konsumentów żywności, przy uwzględnieniu uwarunkowań społecznych związanych z paradygmatem szeroko pojmowanego zrównoważonego rozwoju.

Prezentowane opracowanie może stanowić źródło wiedzy dla osób zajmujących się problematyką współczesnej konsumpcji żywności, w tym pracowników naukowych, administracji rządowej i samorządowej, producentów żywności i jej dystrybutorów. Zawarte w pracy zagadnienia mają charakter interdyscyplinarny, łącząc różne dziedziny wiedzy i dyscypliny, w tym nauki społeczne i nauki rolnicze. Niniejsza monografia jest efektem wspólnego wysiłku pracowników Katedry Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

do pobrania>>