Menu Zamknij

Szkoła Logistyki 2023

Szkoła Logistyki 2023

Redakcja naukowa
Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Katarzyna Białczyk

ISBN 978-83-67033-75-6

e-ISBN 978-83-67033-58-9

Liczba stron: 220
Format: B5
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2023

Cena: 63,00 zł

(w tym 5% VAT)

Wersja elektroniczna
dostępna jest m.in. w:
Księgarnia Internetowa PWN
IBUK.pl

Niniejsza publikacja jest w przeważającej części pokłosiem X edycji konferencji „Szkoła Logistyki”, której inicjatywa zrodziła się w środowisku naukowym skupionym na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, a od III edycji współorganizatorem jest Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Intencją pomysłodawców konferencji jest organizowanie interdyscyplinarnych spotkań naukowców i praktyków reprezentujących różne dyscypliny, w których logistyka ma kluczowe znaczenie. Poruszane są problemy logistyki biznesowej, społecznej, a także dotyczącej bezpieczeństwa, wojskowości i ochrony zdrowia. W naukach o zarządzaniu, które starają się koordynować tę interdyscyplinarność, mówi się nawet, że logistyka jest kwintesencją nowoczesnego zarządzania operacyjnego.
W niniejszej monografii czytelnik znajdzie informacje na temat współczesnych wyzwań logistyki i zarządzania w różnych obszarach gospodarki, co jest szczególnie istotne w dobie sytuacji kryzysowych, jakie dotknęły świat w czasie pandemii COVID-19 i agresji Rosji na Ukrainę. Obie te sytuacje wywołały specyficzne problemy w zakresie logistyki transportu, sprawnej organizacji jednostek ochrony zdrowia, a także przedsiębiorstw. Należy podkreślić, że kolejny rok trwa czas próby, jakim jest pandemia, i jest to okres atrakcyjny dla naukowców związanych z logistyką, organizacją i zarządzaniem (zwłaszcza kryzysowym). Oto bowiem logistyka, której zasadniczą funkcją jest ułatwiać przemieszczanie dóbr i ludzi, pozostaje w awangardzie rozwoju cywilizacyjnego, bowiem łączy ludzi, a zbliżając ich, demokratyzuje świat. Jest to szczególnie istotne w okresie kryzysu, zaś w czasie pandemii wręcz ratuje naszą cywilizację i wartości jej przyświecające.

spis treści >>