Menu Zamknij

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności. Użytkownicy korzystając z naszej strony internetowej akceptują niniejsze zasady dotyczące prywatności i plików cookies przyjęte w Instytucie Naukowo-Wydawniczym „Spatium” sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (zwane dalej Wydawnictwem).

Kim jesteśmy

Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej http://inw-spatium.pl/ jest Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium” sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Korzystanie ze strony internetowej jest dobrowolne i nie wymaga konieczności założenia konta oraz rejestrowania się. Oznacza to, że Wydawnictwo nie zbiera danych osobowych oraz gromadzi ich w zbiorach. Dane osobowe Użytkownika, który zwraca się dobrowolnie do Wydawnictwa za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (email) są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Dane uzyskane przez Wydawnictwo za pośrednictwem serwisu internetowego, będą wykorzystywane wyłącznie przez Wydawnictwo jedynie w celu zagwarantowania profesjonalnej obsługi użytkowników serwisu. Dane nie zostaną udostępniane żadnym innym podmiotom. W przypadku zamiaru wykorzystania danych Wydawnictwo, będzie zobowiązane: uzyskać uprzednią, wyraźną zgodę osoby, których one bezpośrednio dotyczą, na takie działanie.  Uzyskanie danych jest niezbędne m.in. w celu wywiązania się z zawartych z Użytkownikami umów (wykonania dostawy zamówionych wydawnictw), a przekazanie Państwa danych nastąpi podwykonawcom takim jak np.: firmy kurierskie lub partnerzy handlowi, świadczący na naszą rzecz usługi o charakterze pomocniczym.

Ciasteczka (cookies)

Serwis inw-spatium.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest dla usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie ze standardami obowiązującymi w sieci Internet.

Wyrażenie zgody przez Użytkownika na korzystanie przez stronę internetową Wydawnictwa z „ciasteczek” (przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika) następuje przez odpowiednie zmiany ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.  W każdej chwili jednak możliwe jest także usunięcie zapisanych w urządzeniu końcowym Użytkownika plików „cookies” przez wykorzystanie stosownych opcji zawartych w wykorzystywanym przez Użytkownika oprogramowaniu (przeglądarce internetowej).

W przypadku Użytkowników korzystających w trakcie przeglądania naszej strony z urządzeń mobilnych (telefon komórkowy, tablet itd.) zalecamy zapoznanie się z informacjami dotyczącymi ochrony prywatności i obsługi plików „cookies” zawartymi w dokumentacji na stronie internetowej producenta konkretnego urządzenia mobilnego, bowiem mogą się one znacznie różnić w zależności od modelu urządzenia i jego producenta.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły w serwisie inw-spatium.pl mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn łączą się bezpośrednio ze stronami pierwotnymi w których zostały udostępnione – a przetwarzanie danych jest właściwe dla stron, które treści te udostępniły. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie interakcji użytkownika z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w witrynie.

 

Zmiany polityki prywatności

Zmiany „Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies” w serwisie internetowym Wydawnictwa będą niezwłocznie po ich przyjęciu przez Wydawnictwo będą pojawiały się na stronie internetowej. Polityka prywatności będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia Użytkowników o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na naszej stronie.