Menu Zamknij

Ubóstwo w Polsce i na świecie

Ubóstwo w Polsce i na świecie

Krzysztof Rejman
Bogusław Ślusarczyk

 

ISBN 978-83-67033-30-5

e-ISBN 978-83-67033-31-2

Liczba stron: 202
Format: B5
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2021

Cena: 44,00 zł

(w tym 5% VAT)

Nakład wyczerpany

Wersja elektroniczna
dostępna jest m.in. w:
Księgarnia Internetowa PWN
IBUK.pl

 

Najistotniejszymi problemami społeczno-ekonomicznymi współczesnego świata są: dysproporcje rozwojowe poszczególnych regionów i krajów, problem ubóstwa i głodu oraz niedożywienie, a także straty i marnotrawstwo żywności. Ubóstwo, które jest ściśle związane z nierównościami społecznymi, w tym zwłaszcza z niesprawiedliwym podziałem dochodów, występuje w różnych przejawach i rozmiarach na całym świecie. Najbardziej dotkliwym oraz niebezpiecznym rodzajem ubóstwa jest ubóstwo skrajne. Ze skrajnym ubóstwem związanych jest wiele negatywnych zjawisk, takich jak: głód i niedożywienie, choroby i epidemie, wysoka śmiertelność oraz nieprawidłowy rozwój, brak dostępu do opieki medycznej oraz edukacji. Ubóstwo jest bardzo istotnym problemem społeczno-ekonomicznym o charakterze indywidualnym, a także społecznym. Występuje ono w różnych rozmiarach – zarówno w krajach o niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, jak i w krajach bogatych i wysoko rozwiniętych.

Celem monografii jest zdefiniowanie zjawiska ubóstwa, analiza jego współzależności, kategorii nierówności społecznych i określenie rozmiarów, przejawów, intensywności oraz struktury ubóstwa występującego w poszczególnych krajach i regionach świata. Przedmiotem rozważań są także problemy polityki społecznej, rządy, jej projekty i prognozy oraz działalność instytucji i organizacji pozarządowych, międzynarodowych mająca na celu ograniczenie lub likwidację ubóstwa i głodu we współczesnym świecie.

 

spis treści>>