Menu Zamknij

Logistyka w ratownictwie 2023

Logistyka w ratownictwie 2023

redakcja naukowa
Andrzej Chudzikiewicz, Anna Stelmach

ISBN 978-83-67033-95-4

e-ISBN 978-83-67033-96-1

Liczba stron: 276

Format: B5

Oprawa: miękka

Rok wydania: 2023

Cena: 77,00 zł

(w tym 5% VAT)

Wersja elektroniczna
dostępna jest m.in. w:
Księgarnia Internetowa PWN
IBUK.pl

Monografia, którą przekazujemy Państwu, zawiera zbiór artykułów które były prezentowane na Jubileuszowej, X-tej Konferencji Logistyka w Ratownictwie. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Eksploatacji i Organizacji Transportu Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, w uroczym zakątku podnóża Gór Świętokrzyskich, w Ośrodku Ameliówka.

Jubileusz skłania do refleksji nad szybko przemijającym czasem a wraz z nim nad dynamicznie rozwijającymi się obszarami tematycznymi które włączane są systematycznie w zakres tematyczny corocznych konferencji. Badania naukowe powinny, między innymi, posiadać cechę kompatybilności podejmowanych tematów z bieżącymi wydarzeniami jakie mają miejsce w naszej rzeczywistości, zwłaszcza gdy obszar tych badań, niejako z definicji, ma związek z tematyką or­ganizowanych od wielu lat konferencji naukowych. Tak jest w przypadku obszaru ratownictwo i logistyka.

Tak jak w poprzednich latach, również w tej konferencji udział wzięli przed­stawiciele różnych środowisk uczelni wyższych oraz instytutów badawczych zajmujących się w swoich badaniach problematyką szeroko pojętego ratownictwa medycznego i logistyki, wykorzystywanej nie tylko jako dostawcy narzędzi badawczych, ale również umożliwiającej spojrzenie na problematykę ratownictwa medycznego z szerszej perspektywy badawczej.

Z satysfakcją należy odnotować coraz liczniejszy udział w konferencji przed­stawicieli młodej generacji w nauce oraz zainteresowanie konferencją ośrodków naukowych których przedstawiciele do tej pory nie byli jej uczestnikami. Komitet Naukowy oraz Organizatorzy Konferencji mają nadzieję, że monografia przyczyni się do lepszego poznania problematyki ratownictwa medycznego oraz jego związków z logistyką.