Menu Zamknij

Wyznaczanie cykli przeglądowo-naprawczych

Wyznaczanie cykli
przeglądowo-naprawczych
dla obiektów n-elementowych
w transporcie

Andrzej Krzyszkowski

ISBN: 978-83-62805-27-3
Liczba stron: 130
Format: B5
Oprawa: miękka, klejona
Rok wydania: 2017

Spis treści

Cena: 34,00 zł

(w tym 5% VAT)

Wersja elektroniczna
dostępna jest m.in. w:
Księgarnia Internetowa PWN
IBUK.pl

Problemy cyklu przeglądowo-naprawczego dla wieloelementowych obiektów technicznych w transporcie można odnosić do wielu rodzajów transportowych urządzeń technicznych. Pokazano je w licznych pracach naukowych dotyczących w szczególności pojazdów samochodowych i szynowych. Zadania wymagające podjęcia tego typu prac odnoszą się do podatności obsługowej w zakresie kształtowania tego obszaru oraz metodyki, procedur i zakresu badań dla procesów wyznaczania różnych aspektów podatności obsługowej. Drugi problem to określenie i analiza podatności eksploatacyjnej urządzeń technicznych, głównie pojazdów kolejowych. Ocena stanu urządzenia technicznego, które jest eksploatowane i poddawane podatności obsługowej wiąże się ściśle z problemem diagnostyki urządzeń. Ta tematyka jest bardzo szeroko omawiana w literaturze, głównie w aspekcie rozważań teoretycznych. Liczne prace przedstawiają szeroki wachlarz możliwości adaptacji rozważań teoretycznych w procesie analizy stanu urządzenia; głównie taboru kolejowego. Analizując zakres tych prac postanowiono wykorzystać je dla aplikacji w procesie oceny stanu pojazdu szynowego. Elementy diagnostyki technicznej oparto o analizę symptomów resztkowych. Zagadnienie określenia stanu urządzenia dokonano w oparciu o krzywe życia maszyny oraz wykorzystanie możliwości, którą daje teoria wrażliwości. Dokonano wyboru metody, która jest zrealizowana w oparciu o wyniki rozważań teoretycznych, dających się zastosować w praktyce. Ten obszar może być przedmiotem oddzielnych badań.