Menu Zamknij

Zarządzanie i optymalizacja procesów logistycznych we współczesnych trendach gospodarczych

Zarządzanie i optymalizacja procesów logistycznych we współczesnych trendach gospodarczych

Adam Koliński, Maciej Stajniak (red.)

 

ISBN 978-83-67033-13-8

e-ISBN 978-83-67033-14-5

Liczba stron: 174
Format: B5
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2021

Cena: 46,00 zł

(w tym 5% VAT)

nakład wyczerpany

Wersja elektroniczna
dostępna jest m.in. w:
Księgarnia Internetowa PWN
IBUK.pl

Specyfika procesów logistycznych powoduje konieczność koncentracji na tych czynnikach, które mają kluczowy wpływ na ciągłość przepływu towarowego w całym logistycznym łańcuchu dostaw. Należy zatem stwierdzić, że zarządzanie logistyką powinno koncentrować się na sposobach poprawy efektywności procesów, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego łańcucha dostaw oraz ciągłego nadzorowania i oceniania uzyskanych rezultatów. Z tego względu optymalizacja procesów logistycznych ma zarówno znaczenie z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem, jak również obsługi logistycznej całego procesów logistycznych, przede wszystkim magazynowania i transportu wewnętrznego.

Ustawicznie zmieniający się rynek i warunki konkurencyjności przedsiębiorstw wymuszają na kadrze zarządczej ciągłe poszukiwania nowych przedsięwzięć optymalizujących proces obsługi klienta końcowego. Z tego względu jednym z ważniejszych czynników determinujących konkurencyjność przedsiębiorstw, jest skuteczny i reakcyjny proces podejmowania decyzji, w krótkim czasie i na podstawie aktualnych danych. Proces podejmowania decyzji kierowniczych jest bezpośrednio uzależniony od efektywności przepływu informacji w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw. Skutecznie opracowany przepływ informacji ma na celu wspomaganie procesu decyzyjnego, co bezpośrednio wpływa na szybkość i trafność podejmowanych decyzji. W tym celu opracowuje się systemy informacyjne w przedsiębiorstwach, które wraz z rozwojem technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz globalizacji, są wspierane przez narzędzia i systemy informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem w koncepcji Przemysłu 4.0, a w bardziej szczegółowym ujęciu – Logistyki 4.0.

Odpowiedzią na współczesne problemy logistyki, szczególnie w dobie pandemii  COVID-19 jest problematyka poruszana w niniejszej monografii. Niniejsza monografia jest wynikiem współpracy Autorów skupionych wokół Studenckiego Koła Naukowego „CorLog”, reprezentującego Wyższą Szkołę Logistyki z siedzibą w Poznaniu, z autorami Kół Naukowych innych Uczelni z całego kraju, przy wsparciu pracowników naukowych Wyższej Szkoły Logistyki oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

 

 

 

 

 

 

spis treści>>