REKLAMA
Stajniak 3
MLotko
Stajniak 2
ALotko
Stajniak 1
START arrow Recenzje
W numerze 12/2017 m.in.: -

 

 Multimodalny dworzec dla komunikacji autobusowej w odzi

 

Trzecia generacja MAN Lion’s Coach i nowy Neoplan Tourliner – autobusy pogranicza klas

 

Mercedes-Benz powraca do napdw hybrydowych

 

Charakterystyka mikroformowania wtryskowego. Konwencjonalne formowanie wtryskowe, dobr materiau, wtryskarki w mikroformowaniu wtryskowym

 

 

 

 

 Artykuy on-line dostpne w zakadce Do pobrania

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Recenzje
The Trolleybus as an Urban Means of Transportation in the Light of the Trolley Project

W grudniu 2013 r. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Gdaskiego opublikowao monografi w wersji elektronicznej (e-book) pod redakcj naukow  Marcina Woka i Olgierda Wyszomirskiego The Trolleybus as an Urban Means of Transportation in the Light of the Trolley Project. Jest ona dostpna na stronach:

 - http://ekonom.ug.edu.pl/web/krt/index.html?lang=pl&ao=materialy_do_pobrania,

 - http://www.zkmgdynia.pl/admin/__pliki__/TROLLEY_ebook_2013_.pdf.

 W opracowaniu monografii uczestniczy zesp 13 Autorw majcych zarwno bogaty dorobek naukowy, jak i dowiadczenia praktyczne. Wiodc rol w tym zespole penili pracownicy Katedry Rynku Transportowego, bdcej jednostk organizacyjn Wydziau Ekonomicznego Uniwersytetu Gdaskiego. W skad zespou autorskiego weszli take pracownicy naukowi Politechniki Gdaskiej i Szkoy Gwnej Handlowej w Warszawie. Dowiadczenia praktyczne Autorw obejmuj m.in. aktywno w Zarzdzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Metropolitalnym Zwizku Komunikacyjnym Zatoki Gdaskiej czy Przedsibiorstwie Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni. Dowiadczenia naukowe i zawodowe zespou autorskiego gwarantoway wysoki poziom merytoryczny prezentowanych treci. Z drugiej jednak strony konieczne byo ujednolicenie formalne, jzykowe i merytoryczne monografii, co przy tak licznym zespole nie jest spraw atw. Z zadania tego Redaktorzy monografii – prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski i dr Marcin Woek – w peni si wywizali. Struktura monografii jest zwarta i uporzdkowana. Autorzy przestrzegaj zasad logicznego prowadzenia wywodw. Uzupenieniem podstawowej treci monografii s prezentacje tabelaryczne i graficzne. Zakres prezentowanych w nich informacji wzbogaca tre monografii i uatwia zrozumienie prezentowanych zagadnie.

 

Czytaj cao...
Efektywne zasilanie silnika o zaponie samoczynnym dwupaliwowo gazem ziemnym i olejem napdowym

Ryszard Wooszyn

Nakadem Instytutu Naukowo-Wydawniczego „SPATIUM” wydana zostaa ksika "Efektywne zasilanie silnika o zaponie samoczynnym dwupaliwowo gazem ziemnym i olejem napdowym". Ide monografii jest prezentacja wynikw bada dotyczcych eksploatacji dwupaliwowych ukadw zasilania. Dwupaliwowe zasilanie silnika ZS jest koncepcj, ktra pozwala na urzeczywistnienie idei efektywnego zastosowania gazu ziemnego jako paliwa silnikowego. W rozwizaniu tym zapon realizowany jest w wyniku wtrysku do cylindra i samozaponu pilotujcej dawki paliwa o wysokiej liczbie cetanowej. I chocia rozwizanie to nie jest nowe, nowatorskie moliwoci zwizane z modyfikacj ukadu zasilania silnika i sterowaniem jego prac pozwalaj na szerokie upowszechnienie dwupaliwowego silnika ZS zarwno w wersji trakcyjnej, jak i w wersji stacjonarnej. W monografii przedstawiono moliwoci modyfikacji procesu spalania mieszanki dwupaliwowej wynikajce z doboru parametrw dawkowania obydwu paliw. Opisano czynniki wpywajce na osignicie wysokiej sprawnoci cieplnej silnika zasilanego dwupaliwowo gazem ziemnym i olejem napdowym oraz ograniczenia emisji skadnikw toksycznych spalin. Przedstawiono rwnie opracowan i wykonan prototypow adaptacj turbodoadowanego silnika ZS wyposaonego w ukad zasilania typu common rail przeznaczon do dwupaliwowego zasilania silnika gazem ziemnym i olejem napdowym.

 

Czytaj cao...
Emisja zanieczyszcze motoryzacyjnych w wietle nowych przepisw Unii Europejskiej

Jerzy Merkisz, Jacek Pielecha, Stanisaw Radzimirski, 

 

Nakadem Wydawnictwa Komunikacji i cznoci opublikowana zostaa ksika Emisja zanieczyszcze motoryzacyjnych w wietle nowych przepisw Unii Europejskiej. Jej autorami s pracownicy naukowi Politechniki Poznaskiej – prof. dr hab. in. Jerzy Merkisz, dr in. Jacek Pielecha oraz dr in. Stanisaw Radzimirski z Instytutu Transportu Samochodowego.

Czytaj cao...
Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych wspfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej

Nakadem Instytutu Naukowo-Wydawniczego „SPATIUM” wydana zostaa ksika „Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych wspfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej”, autorami ktrej s Tadeusz Dyr i Pawe Kozubek. Jej celem jest prezentacja podstaw teoretycznych i rozwiza praktycznych ewaluacji projektw inwestycyjnych w sektorze transportu, na realizacj ktrych beneficjenci ubiegaj si o wsparcie z funduszy Unii Europejskiej. Celowi temu podporzdkowany zosta ukad ksiki. Materia w niej zawarty podzielony zosta na osiem rozdziaw.

Czytaj cao...
REKLAMA
Wojtya 1
Clicktrans
Infra