Menu Zamknij

Zarządzanie transportem w turystyce

Zarządzanie transportem w turystyce

Joanna Hawlena, Anna Mazurek-Kusiak, Jerzy Koproń, Agata Kobyłka

 

ISBN: 978-83-66550-35-3

e-ISBN: 978-83-66550-36-0

Liczba stron: 141
Format: B5
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2020

Cena: 37,00 zł

(w tym 5% VAT)

 nakład wyczerpany

Przedstawiona do publicznego odbioru monografia jest opracowaniem zbiorowym, wykonanym przez zespół pracowników katedry Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Określony zakres omawianych zagadnień można spotkać we wcześniej wydanych pozycjach literatury, jednak w tej monografii spełniają one w zasadzie rolę bazy, na której zbudowano nową wizję zarządzania usługami transportowymi w turystyce.

Dla lepszej komunikatywności przekazu zakres merytorycznych rozważań ograniczono do kilku wybranych rodzajów transportu, to jest usług związanych z transportem kołowym, kolejowym, lotniczym oraz wodnym. Analizując i oceniając ten zakres zagadnień starano się nie tylko scharakteryzować aktualną podaż, poziom nowoczesności, jakości, dostępności oraz stopień przydatności usług i środków transportowych dla turystyki, lecz także wykazać zachodzące w tym procesie nowe przemiany.

W takiej konwencji jednym z ważniejszych celów opracowania było wykazanie nie tylko stopnia konwergencji środków i programów transportowych, lecz także ich koherentności w odniesieniu do potrzeb, oczekiwań i możliwości atrakcyjnego wykorzystania w turystyce.