Menu Zamknij

Warunki życia, problemy i potrzeby rodzin powiatu radomskiego z dziećmi w wieku szkolnym

Warunki życia, problemy i potrzeby rodzin powiatu radomskiego z dziećmi w wieku szkolnym

Jolanta Borek
Katarzyna Głąbicka-Auleytner

 

ISBN 978-83-67033-17-6

e-ISBN 978-83-67033-18-3

Liczba stron: 150
Format: B5
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2021

Cena: 43,00 zł

(w tym 5% VAT)

 

Procesy starzenia się polskiego społeczeństwa wynikają m.in. ze spadku dzietności i prowadzą do zmniejszania się potencjału demograficznego Polski. Tym samym Polska znajduje się w grupie krajów, dla których celem polityki demograficznej jest wzrost dzietności, zahamowanie odpływu ludzi młodych (migracje zewnętrzne) oraz zachowanie równowagi międzypokoleniowej. Przedmiot polityki demograficznej jest głównym wyzwaniem dla obecnych i przyszłych polityk: gospodarczej i rodzinnej. Aby cele polityki ludnościowej mogły być właściwie realizowane, ważne jest tworzenie sprzyjającego klimatu dla rodziny, w tym do zawierania małżeństw i wydawania na świat potomstwa.

Zasadniczym celem systemu świadczeń rodzinnych jest finansowe wsparcie państwa dla rodzin z uczącymi się dziećmi w celu ułatwienia rodzicom wypełniania funkcji wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej. Obecnie na obszarze zintegrowanej Europy nie jest realizowany wspólny model polityki rodzinnej, pozostaje ona w gestii poszczególnych państw. Systemy te łączy jednak wspólny wyznacznik: głównym zadaniem państwa jest wszechstronne działanie ukierunkowane na potrzeby rodziny. Świadczenia rodzinne stają się tym samym coraz popularniejszą formą finansowego wspierania rodzin – szczególnie w dobie niskiego współczynnika dzietności, który w krajach UE nie gwarantuje zastępowalności pokoleń.

Uwzględniając rolę rodziny w budowaniu potencjału demograficznego i społeczno-ekonomicznego kraju, jego regionów oraz lokalnych społeczności powiatowych oraz gminnych, a także fakt, że warunki życia rodzin są mocno zróżnicowane przestrzennie – bardzo istotnym dla profilowania polityki prorodzinnej jest lokalne diagnozowanie warunków życia, problemów i potrzeb rodziny. Niniejsza publikacja odpowiada na te potrzeby. Zawiera bowiem w swej treści zarówno informacje kluczowe dla zrozumienia roli rodziny w społeczeństwie (poznania jej potrzeb), jak i analizę elementarnych czynników kształtujących bezpieczeństwo socjalne rodziny. Jest także przeglądem instrumentów polityki społecznej ukierunkowanych na wspieranie rodzin. Wskazane zagadnienia stanowią w niej merytoryczną bazę do podjętych w opracowaniu badań warunków życia, problemów i potrzeb rodzin z dziećmi uczącymi w powiecie radomskim ziemskim.

Przedłożona publikacja powstała z inicjatywy Rzecznika Rodziny Powiatu Radomskiego oraz członków Powiatowej Rady Dialogu na Rzecz Rodziny. Nie mogłoby jednakże dojść do jej opracowania, gdyby zabrakło życzliwej akceptacji Włodarzy powiatu radomskiego wynikającej z ich troski o lokalną wspólnotę rodzin.

spis treści>>