Menu Zamknij

Logistyka w ratownictwie 2022

Logistyka w ratownictwie 2022

redakcja naukowa
Andrzej Chudzikiewicz, Andrzej Krzyszkowski

ISBN 978-83-67033-57-2

e-ISBN 978-83-67033-70-1

Liczba stron: 208
Format: B5
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2022

Cena: 59,00 zł

(w tym 5% VAT)

Wersja elektroniczna
dostępna jest m.in. w:
Księgarnia Internetowa PWN
IBUK.pl

 

 

System Ratownictwa Medycznego, zwany dalej systemem, został zdefiniowany i opisany w Ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Podstawowym zadaniem systemu jest zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W skład systemu wchodzą podstawowe jego jednostki, tj. szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły ratownictwa medycznego.

Jednostkami współpracującymi z systemem są praktycznie wszystkie jednostki zajmujące się szeroko rozumianym ratownictwem – lądowym, powietrznym, wodnym, morskim, górskim czy górniczym.  Użycie w zapisie Ustawy słowa system pokazuje, że powiązanie poszczególnych elementów tego systemu w logiczną funkcjonalną i merytoryczną całość nie byłoby możliwe bez wykorzystanie zasad i reguł logistyki, co znalazło wyraz w kolejnej już monografii Logistyka w ratownictwie. Prezentowana monografia zawiera artykuły, które w postaci prezentacji były przedstawiane i dyskutowane na kolejnej już Konferencji Naukowej Logistyka w Ratownictwie – Giżycko 2022. Mając na uwadze wspólne elementy łączące ratownictwo i logistykę zawarte w monografii prace tematycznie dotyczą takich problemów jak:

  • funkcjonowanie sektora transportowego w aspekcie właściwej jego organizacji, właściwych relacji międzyludzkich czy metod badania i oceny stanu technicznego elementów środków transportu,
  • organizacja i zabezpieczenie lotnicze podczas pielgrzymek Papieża do Polski,
  • zagrożenia wynikające ze specyfiki pracy terminali przeładunkowych i metody przeciwdziałania skutkom tych zagrożeń,
  • bezpieczeństwo w ruchu drogowym w aspekcie wpływu różnych bodźców na zachowanie kierowców, stanu technicznego pojazdów oraz rozwiązań w zakresie infrastruktury drogowej,
  • funkcjonowanie ratownictwa medycznego w Polsce w okresie pandemii COVID-19,
  • wykorzystanie platform i narzędzi informatycznych w prowadzeniu szkoleń i edukacji w realizacji badań i działalności dydaktycznej na uczelniach w Polsce,
  • koncepcja smart-city a poprawa standardu życia mieszkańców

Różnorodność zaprezentowanych w monografii tematów świadczy o wielu obszarach działań służb ratowniczych i potrzeby wsparcia tych działań narzędziami i metodami logistyki zarówno w sferze organizacyjnej jak i merytorycznej. Dyskusje prowadzone w trakcie sesji potwierdzają słuszność przyjętej koncepcji odnośnie potrzeby organizacji konferencji o zakresie tematycznym pokazującym związek ratownictwa i logistyki w sferze merytorycznej.

spis treści>>