Menu Zamknij

Potencjał polskiego rolnictwa na tle krajów UE w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego

Potencjał polskiego rolnictwa na tle krajów UE w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego

Anna Nowak, Aneta Jarosz-Angowska
Hanna Klikocka, Artur Krukowski
Renata Kubik, Armand Kasztelan

ISBN 978-83-67033-76-3

e-ISBN 978-83-67033-77-0

Liczba stron: 146
Format: B5
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2023

Cena: 75,00 zł

(w tym 5% VAT)

 

Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego jest niewątpliwie jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata. Zmiany o charakterze globalnym, w tym zmiany klimatyczne i rosnąca liczba ludności na świecie, a także skutki pandemii Covid-19 i wojny w Ukrainie, zmuszają do weryfikacji wielu założeń dotyczących ścieżek rozwoju gospodarczego i różnych aspektów bezpieczeństwa, w tym energetycznego i żywnościowego. Sektorem, który odgrywa ważną rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa żywnościowego, a w ostatnich latach także energetycznego, jest rolnictwo. Jest ono specyficzną gałęzią gospodarki, co wynika między innymi z jego powiązań ze środowiskiem naturalnym. Z jednej strony jest ono całkowicie uzależnione od warunków i czynników środowiskowych, zwłaszcza gleb i ich jakości, dostępności do wody i jej parametrów, warunków pogodowych. Z drugiej – wpływa na zasoby środowiskowe, często w sposób niekorzystny, przekształcając je i degradując. Współczesne rolnictwo stoi zatem w obliczu wielu wyzwań, wynikających z jednej strony ze wzrostu liczebności ludności na świecie i związanym z tym
rosnącym popytem na żywność, z drugiej zaś z ograniczaniem jego negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Rola tego sektora wynika także z jego pozytywnych związków ze środowiskiem naturalnym. Działalność rolnicza odgrywa bowiem ważną rolę w utrzymaniu siedlisk przyrodniczych, stwarza warunki do zachowania różnorodności biologicznej w środowisku przyrodniczym, stabilizuje stosunki wodne i przeciwdziała powodziom. Ponadto poprzez zdolność absorpcyjną zanieczyszczeń powietrza, rolnictwo ogranicza negatywne efekty zewnętrzne pozarolniczych sektorów gospodarki. Oznacza to, że działalność rolnicza ma udział w tworzeniu dóbr publicznych, mających wartość środowiskową i społeczną, ale nie mających wartości rynkowej (ponieważ nie są przedmiotem obrotu rynkowego).

do pobrania>>