Menu Zamknij

Kształtowanie jakości produktów i usług we współczesnej gospodarce

Kształtowanie jakości produktów i usług we współczesnej gospodarce

redakcja naukowa
Damian Dubis

ISBN 978-83-67033-82-4

e-ISBN 978-83-67033-83-1

Liczba stron: 278
Format: B5
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2023

Cena: 95,00 zł

(w tym 5% VAT)

Wersja elektroniczna
dostępna jest m.in. w:
Księgarnia Internetowa PWN
IBUK.pl

Ustanowienie funkcjonującej obecnie dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości wywołało szereg dyskusji w środowiskach naukowych. Naukowcy zajmujący się szeroko rozumianym zarządzaniem musieli przedefiniować swoje miejsce w ramach nowej dyscypliny. Podobnie, a może nawet bardziej, zmiana ta odniosła się do naukowców funkcjonujących w ramach dotychczasowej dyscypliny towaroznawstwo, które to od dawna zawierało w kręgu swoich zainteresowań zagadnienia dotyczące jakości. Połączenie wielu obszarów w jednej dyscyplinie z jednej strony wymusiło określenie na nowo kierunków i przedmiotu badań. Z drugiej jednak strony fakt ten umożliwił nieskrępowaną dyskusję i otworzył nowe możliwości dla badaczy. Dzisiaj wydaje się bowiem, że nowa dyscyplina stała się tak „pojemna”, że daje naukowcom niespotykaną dotąd swobodę w określaniu swoich zainteresowań naukowych.
Jakość jest kształtowana przez przedsiębiorstwa wytwarzające różnorakie dobra, którymi to przedsiębiorstwami należy w tym celu odpowiednio zarządzać. Wytworzone produkty i usługi mają swoją jakość, która jest oceniana przez konsumentów, aby w ostatecznym rozrachunku wpisać się w szeroko pojmowaną jakość życia każdego z nas.

spis treści>>