Menu Zamknij

Zarządzanie polskim rynkiem turystycznym w uwarunkowaniach pandemii COVID-19

Zarządzanie polskim rynkiem turystycznym w uwarunkowaniach pandemii COVID-19

Joanna Hawlena, Mikołaj Jalinik, Agata Kobyłka, Agnieszka Komor

e-ISBN 978-83-66550-71-1

Format: B5

Liczba stron: 116

Rok wydania: 2023

W niniejszej monografii Autorzy analizują problematykę branży usług turystycznych w okresie pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

Rozważania poczynione w poszczególnych rozdziałach poruszają szeroko pojętą problematykę kryzysu, przedstawiając jego istotę, mechanizmy zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz negatywne skutki pandemii w gospodarce i społeczeństwie. Autorzy podkreślają konieczność ciągłego monitorowania i reagowania na ewentualne oznaki kolejnych faz pandemii, zwłaszcza w kontekście nowych wariantów wirusa.

W pierwszej części monografii opisana została istota kryzysu oraz sposoby zarządzania w sytuacjach kryzysowej. Autorzy skupiają się w tej części na analizie skutków pandemii, strategiach zwalczania oraz ich wpływie na funkcjonowanie rynku turystycznego w Polsce. Przeprowadzają badania na poziomie województw, ukazując różnorodność uwarunkowań i działań podejmowanych w różnych regionach kraju.

W monografii odnaleźć także można informacje na temat inicjatyw i działań mających kształtować strategie zmian w instytucjach turystycznych. Autorzy analizują spotkania i wydarzenia, które przyczyniły się do skonstruowania skutecznych strategii zaradczych.

W rozdziale odnoszącym się do transportu lotniczego przedstawione zostały pragmatyczne aspekty oddziaływania skutków pandemii na ten sektor. Przedstawiona analiza sektora pasażerskiego transportu lotniczego dała pełniejszy obraz charakteru kryzysu.