Menu Zamknij

Innowacje techniki wojskowej na współczesnym polu walki

Innowacje techniki wojskowej na współczesnym polu walki

Redakcja naukowa:
Michał Ceremuga, Mariusz Wesołowski, Robert Sosnowicz, Zbigniew Ciekot

ISBN 978-83-67033-79-4

e-ISBN 978-83-67033-99-2

Liczba stron: 202

Format: B5

Oprawa: twarda

Rok wydania: 2023

Cena: 89,00 zł

(w tym 5% VAT)

Wersja elektroniczna
dostępna jest m.in. w:
Księgarnia Internetowa PWN
IBUK.pl

Współczesne otoczenie, powodowane niepohamowanym rozwojem nauki, zmianami klimatycznymi oraz konfliktami zbrojnymi wpływa na człowieka, generuje wyzwania w postrzeganiu rzeczywistości. Ten stan powoduje ewolucję (a może rewolucję) w obszarze techniki, stawia wyzwania, aby poprawiać, doskonalić technikę, w tym pojazdy. Przykładem może być bezpieczeństwo człowieka, technika i wzajemne oddziaływanie tych elementów podczas codziennego życia czy podczas konfliktów zbrojnych. Są to przyczynki do rozwoju nowych technologii, zastosowania nowych materiałów i stanowią wyzwanie dla konstruktorów i potencjalnych użytkowników nowych pojazdów. Można mieć na uwadze na przykład wprowadzenie nowych rozwiązań napędów elektrycznych czy turbinowych do zasilania pojazdów lub wdrażanie sztucznej inteligencji, jako uzupełnienie lub zastąpienie człowieka. Kreowana rzeczywistość w użytkowaniu pojazdów stanowi również wyzwanie dla systemów diagnostycznych i logistycznych, a także dla samego człowieka, jako ich użytkownika.

Myślą przewodnią monografii jest zwrócenie uwagi Czytelnikowi na złożoną i wieloaspektową problematykę badań i eksploatacji pojazdów. Jest to także próba przybliżenia aspektów konstrukcji nowych pojazdów, w tym pojazdów autonomicznych, szeroko pojętej eksploatacji pojazdów, ochrony balistycznej pojazdów i załóg oraz co istotne przechowywanie sprzętu czasowo wyłączonego z użytkowania. Każdy z wymienionych aspektów stanowi istotny element ogólnie pojmowanego bezpieczeństwa załóg i prawidłowej eksploatacji. Należy mieć na uwadze, że użytkowanie pojazdów w różnych warunkach terenowych i klimatycznych wymaga od konstruktora spełnienia szeregu istotnych kryteriów, m.in. konstrukcji samochodu, mocy silnika, dopuszczalnej masy całkowitej czy w końcu mobilności. Praktyka wskazuje, że wymienione zagadnienia należy uzupełnić o równie ważne determinanty, do których warto zaliczyć: bezpieczeństwo załóg, odporność samochodów na ostrzał, jako zagrożenia po­chodzące od bezpilotowych środków napadu, tak powszechnie stosowanych we współ­czesnych konfliktach zbrojnych. Zauważyć należy, że w podejmowanych rozważaniach istotnym zagadnieniem jest i powinno być bezpieczeństwo człowieka.