Menu Zamknij

Szkoła Logistyki 2024

Szkoła Logistyki 2024

Redakcja naukowa:
Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Adam Płaczek

ISBN 978-83-68026-07-8

e-ISBN 978-83-68026-08-5

Liczba stron: 228

Format: B5

Oprawa: miękka

Rok wydania: 2024

Cena: 69,00 zł

(w tym 5% VAT)

 

Niniejsza publikacja jest pokłosiem XI już edycji konferencji „Szkoła Logistyki”, której inicjatywa zrodziła się w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na Wydziale Transportu, Elektrotechniki i Informatyki, a od III edycji współorganizatorem jest Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Intencją pomysłodawców konferencji było i jest organizowanie spotkań naukowców szeregu dyscyplin i praktyków rożnych zagadnień składających się na logistykę: biznesową, społeczną i specjalną (militarną, bezpieczeństwa, służby zdrowia itd.), jako że jest ona zagadnieniem interdyscyplinarnym i wieloproblemowym. W naukach o zarządzaniu, które starają się spinać tę interdyscyplinarność, mówi się nawet, że logistyka jest kwintesencją nowoczesnego zarządzania operacyjnego, jako że koordynacja działaniem organizatorskim przynależnym logistyce wykorzystuje wszystkie koncepcje, techniki i narzędzia zarządzania, od bardzo tradycyjnego zarządzania zasobami po najnowsze zarządzanie wiedzą czy technologiami cyfrowymi.

Koniecznie trzeba podkreślić, że kolejny rok trwa wyciąganie wniosków z próby, jaką była pandemia, i nadal jest to okres atrakcyjny dla naukowców związanych z: logistyką, organizacją, zarządzaniem (zwłaszcza kryzysowym). Obok tej determinanty kolejnymi są: trwająca wojna w Ukrainie i narastające ogólnoświatowe jej reperkusje, rywalizacja gospodarcza o coraz ostrzejszym charakterze oraz kontrowersje wokół przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. I właśnie nauka o logistyce, której zasadniczą funkcją jest ułatwiać przemieszczanie dóbr i ludzi, jest na pierwszej linii reagowania na te wyzwania. Dowodzi to, że jest ona w nowoczesnej fazie rozwoju cywilizacyjnego, bowiem łączy ludzi, zbliżając ich demokratyzuje świat, zaś w czasach wspomnianych wyzwań być może nawet ratuje naszą cywilizację i wartości jej przyświecające.

Szerokie spektrum zagadnień naukowej logistyki znajduje odzwierciedlenie w bogato różnicowanej tematyce referatów od samego początku naszego cyklu konferencyjnego. W przypadku XI edycji konferencji zauważalne jest pojawienie się badań nad zasadniczymi trendami w logistyce, a wynikających z wyżej wspomnianych przemian w gospodarce i organizacji społeczeństw.

Podtrzymujemy już kilkuletnią konkluzję, że logistyka przechodzi wielki sprawdzian, którego dotychczasowe wyniki pokazują, że widnieje przed nią obiecująca przyszłość. Z takim nastawieniem oddajemy Czytelnikom tę monografię, będącą pokłosiem corocznego spotkania praktyków i naukowców logistyków w ramach konferencji „Szkoła Logistyki 2024”. zdalna forma konferencji (co niestety ogranicza warunki do budowania relacji międzyludzkich), nie utrudniła o dyskusji i także w takiej konwencji wymiana poglądów była bardzo żywa.

Owoce tego spotkania – referaty – zostały ułożone w cztery grupy tematyczne: Logistyka a bezpieczeństwo, Logistyka w służbie zdrowia, Logistyka w zarządzaniu publicznym oraz Logistyka klasyczna.